Pomin nawigacje

Danuta Regina Kawałko


     Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście n/Pilicą i Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej
w Lublinie. Pracowała kolejno: Miejski Zarząd Dróg i Mostów - Zamość, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków
- Zamość, Państwowa Służba Ochrony Zabytków - Zamość, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego Pracowni Terenowej w Zamościu, obecnie kieruje biblioteką Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu.
     Interesuje się historią regionu. Jako pracownik biblioteki WSZiA m. in. prowadzi Galerię Akademicką, w której eksponowane są wystawy edukacyjne dla młodzieży szkolnej i studentów. Amatorsko fotografuje zabytki. Lubi podróżować. Współpracuje z regionalnymi czasopismami: Zamojskim Kwartalnikiem Kulturalnym, edycją zamojsko - lubaczowską tygodnika Niedziela, uczelnianym pismem Nasze Forum.
     Społecznie pracuje w Zamojskim Klubie Kobiet po Mastektomii "Amazonki" i w Społecznym Komitecie Ratowania Cmentarzy Gminy Łukowa.

kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony