Pomin nawigacje

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU. DZIESIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI



SPIS TREŚCI:

Od rektora

Od autora

Struktura organizacyjna

Organizacja i system nauczania
- Kierunki kształcenia (Wydział Zarządzania i Administracji, Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki)
- Rozmiary kształcenia (Studenci, Absolwenci)
- Studia podyplomowe
- Europejski System Transferu Punktów Kredytowych
- Studia i staże zagraniczne (Studia, Staże)
- Wybrane metody dydaktyczne (Laboratoria, Projekty)
- Niestandardowa oferta dydaktyczna (Certyfikaty, Kursy, Studencki ruch naukowy, Wolontariat)
- Nagrody i wyróżnienia (Stypendyści, Błękitny Dyplom, Berło Rektora)

Kadra naukowo-dydaktyczna
- Wykładowcy w roku akademickim 2006/2007 (Administracja, Ekonomia, Informatyka i Ekonometria, Ochrona Dóbr kultury, Fizjoterapia i Zdrowie Publiczne, Pedagogika, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego)
- Wykładowcy WSZiA z lat ubiegłych

Studenci
- Dostęp do komputerów i Internetu
- System stypendialny (Stypendia z budżetu uczelni, Stypendia z budżetu państwa, Inne motywacyjne stypendia zewnętrzne)
- Organizacje studenckie (Samorząd Studencki, Studenckie Koła Naukowe, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów, Akademicki Związek Sportowy, Duszpasterstwo Akademickie, Chór Akademicki, Formacja taneczna ABACUS, Zespół SIGNUM S SPEI)
- Inicjatywy studenckie (Wiosna Studencka, Festiwal Piosenki Studenckiej FAZA)

Zarządzanie uczelnią
- Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Uczelnią AWS
- System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000
- Internetowy Portal Informacyjno-Edukacyjny
- Zintegrowany System Biblioteczny PROLIB

Działalność naukowo-badawcza
- Seminaria, sympozja, konferencje naukowe (Centrum Badawczo-Szkoleniowe, Wydział Zarządzania i Administracji, Wydział Fizjoterapii i pedagogiki, Sympozja poświęcone nauczaniu Jana Pawła II)
- Studia regionalne (Badanie nastrojów gospodarczych, Przedsiębiorczość w regionie zamojskim, System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych)
- Polsko-ukraińskie studia transgraniczne (Turystyka i dziedzictwo kulturowe. Podyplomowe Studia Turystyki Transgranicznej, Rynek pracy w procesie transformacji ustroju gospodarczego, Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Pogranicze polsko-ukraińskie. środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, Roztocze - Transgraniczny Obszar Rozwoju)
- Studencki ruch naukowy
- Działalność wydawnicza
- Pisma naukowe (Zamojskie Studia i Materiały, Barometr Regionalny)
- Biblioteka

Uczelnia w regionie
- Wykłady otwarte
- Agendy europejskie (Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej - EUROPE DIRECT, AGRO-INFO)
- Biuro Karier i Certyfikacji
- Klub Myśli Społecznej
- SACROFILM
- Wystawy
- Konkursy dla szkół średnich (Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym, Co w szkole piszczy? śladami znanych pedagogów, Konkurs młodych informatyków)
- Dni otwarte
- FORTALICJE
- Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Współpraca międzynarodowa
- Zagraniczni partnerzy
- Wymiana studentów i pracowników
- Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna
- Udział w międzynarodowych programach badawczo-wdrożeniowych (System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych, środkowoeuropejski klaster energii odnawialnej)

Goście uczelni

Medal Scholae Amicis

Certyfikaty i rankingi
- Certyfikat ISO 9001:2000
- Certyfikat pośrednictwa pracy
- Uczelnia Przyjazna Studentom
- Wiarygodna Szkoła
- Rankingi

Zasoby materialne
- Collegium Maius
- Collegium Novum
- Centrum Rehabilitacji
- Centrum Praktyk Studenckich i Akademickie Centrum Hipoterapii w Kielnarowej

Summary





kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony