Pomin nawigacje

Moje książki i prace zbiorowe10 lat działalności - okładka 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU. DZIESIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI

Zamość 2007

Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Centrum Badawczo-Szkoleniowe

s. 171 + 330 barwnych fotografii (foto: archiwum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, zbiory Bogdana Kawałko)
Tłumaczenie streszczenia: Maria Prażak
Skład: Blueprint Marcin Wachowicz
Druk: GAUDIUM Lublin
ISBN 978-83-60790-05-2

>>>  SPIS TREŚCI


Cmentarz w Hrubieszowie - okładka 

CMENTARZ W HRUBIESZOWIE

Hrubieszów 2006

Wydawca: Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie

s. 119 + 68 fotografii (foto Danuty R. Kawałko i Mariana Pawlaka: 1, 2, 17, 18, 49) + szkic cmentarza w skali 1:1000 (Pracownia Usług Geodezyjnych GEO-5 w Hrubieszowie)
rozdział: PRZEWODNIK BIOGRAFICZNY przygotował Jan Kalisz
ISBN 83-923422-1-6

>>>  SPIS TREŚCI


Sedes Sapientiae - okładka 

SEDES SAPIENTIAE. SYMPOZJUM MARIOLOGICZNE 27 KWIETNIA 2005 r.

Zamość 2005

Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

(s. 98 + 20 fotografii Małgorzaty Bzówki i Jerzego Cabaja; proj. okładki Mateusz Gajos)

>>>  SPIS TREŚCI


Sacrofilm - okładka 

SACROFILM. ZAMOJSKIE SPOTKANIA Z FILMEM I SŁOWEM

Zamość 2005

Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

(s. 110 + 62 fotografie z archiwów: Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu, ks. Wiesława Mokrzyckiego, Janusza Różyckiego, Andrzeja Bubeły, Jerzego Cabaja ; proj. okładki Mateusz Gajos, proj. LOGO SACROFILMU Tomasz Jagi)

>>>  SPIS TREŚCI


Jubileusz 25-lecia św. Michała - okładka 

Jubileusz 25-lecia Parafii św. Michała Archanioła w Zamościu

Wydawnictwo jubileuszowe ukazujące Parafię Świętego Michała Archanioła w Zamościu.

Zamość 2004
(s. 245 + 16 fotografii: E. Goliński, E. Derdziuk, T. Źwiernik, J. Cielica, J. Ziarkiewicz, W. Chmielowiec, M. Harczuk, J. Baranowicz, R. Mogielnicki, M. Serafin, K. Margol, J. Liwiński, M. Górna, U.J. Wojtas, D. Kawałko, kronika ministrancka, kronika parafialna, kronika Zakłądu karnego w Zamościu, kronika Warsztatu Terapii Zajęciowej, kronika Pozaszkolnej Świetlicy Parafialnej dla Dzieci i Młodzieży)

>>>  SPIS TREŚCI


Pięć lat dla edukacji i regionu - okładka 

PIĘĆ LAT DLA EDUKACJI I REGIONU

Danuta Kawałko, Bogdan Kawałko
Książka ukazuje Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, po pięciu latach działalności.

Zamość WSZiA 2002
(s. 323 + 232 fotografie:Cabaj J., Bzówka M., Libera M., Kawalko B., Kawałko D., Kawałko J., archiwum WSZiA)

>>>  SPIS TREŚCI


Dwór polski - okładka 

DWÓR POLSKI - zjawisko historyczne i kulturowe

Materiały VI Seminarium
zorganizowanego przez Oddział Kielecki
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach

Kielce 2002

ARTYKUŁ:
>>>   Cmentarz zakonny i rodzinny w zespole rezydencjonalnym w Łabuniach koło Zamościa
s.377 - 392 + 10 fotografii


Roztocze - okładka 

ROZTOCZE - problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego
        na pograniczu polsko-ukraińskim


        Tom II

Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Jarosza i Andrzeja Michałowskiego

Lubaczów 2001

ARTYKUŁ:
>>>   Kamieniarstwo na roztoczu - próba porównania ośrodków bruśnieńskiego i józefowskiego
s. 315 - 323


Ziemiaństwo na lubelszczyźnie - okładka 

ZIEMIAŃSTWO NA LUBELSZCZYŹNIE

Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2000
opracowała Róża Maliszewska

wydanie I
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2001

ARTYKUŁ:
>>>   Nekropolie ziemiańskie na terenie byłego województwa zamojskiego
s. 297 - 307 + 6 fotografii D. Kawałko


Wpływ lwowskiego ośrodka artystycznego na sztukę regionu zamojskiego - okładka 

Wpływ lwowskiego ośrodka artystycznego na sztukę regionu zamojskiego

Danuta R. Kawałko, Grażyna Żurawicka

WSZiA 2000
(s. 96 + 40 fotografii: Bulewicz J.B., Cabaj J., Cygnarowski A., Kawalko D., Kiełboń Cz., Kurczaba S., Szydzisz K., Malska M., Michta S., Orłowski S., Orzechowski F., Zwierzchowski R., Żurawicki J. + plan)

>>>  SPIS TREŚCI


Przyczynki do etnografii zamojszczyzny - okładka 

PRZYCZYNKI OD ETNOGRAFII ZAMOJSZCZYZNY

Materiały ogólnopolskiej sesji popularno-naukowej
Zamość, 22-24.IX.1995

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Zamościu 1995

ARTYKUŁ:
>>>   Ośrodek kamieniarski w Józefowie
s. 55 - 71 + 9 fotografii S. Orłowskiego


Cmentarze województwa zamojskiego - okładka 

CMENTARZE WOJEWÓDZTWA ZAMOJSKIEGO

Katalog cmentarzy województwa zamojskiego.

Zamość PSOZ 1994
(s. 377 + 85 fotografii Stanisława Orłowskiego + 20 planów cmentarzy Wiesława Komana)

>>>  SPIS TREŚCI


Środowisko przyrodnicze województwa zamojskiego - okładka 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE WOJEWÓDZTWA ZAMOJSKIEGO

Praca zbiorowa pod redakcją
doc. dra hab. Romana Reszla

Zamość 1989

ARTYKUŁ:
>>>   Zabytkowe parki podworskie
s. 87 - 103, w tym wykazy: Wykaz rzadkich gatunków drzew występujących w parkach zabytkowych województwa zamojskiego, Wykaz parków zabytkowych województwa zamojskiego.


Klemensów - okładka 

KLEMENSÓW - zespół pałacowo-parkowy

Monografia zespołu pałacowo - parkowego w Klemensowie, wiejskiej rezydencji Zamoyskich.

Zamość BBiDZ 1986
(s. 24 + 44 fotografie Stanisława Orłowskiego + 2 plany)

kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony