Pomin nawigacje

SACROFILM w wystawach


      W styczniu bieżącego roku mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym, jakim był XI SACROFILM. Od kilku lat odbywa się on pod hasłem „Spotkania w drodze do jednego Ojca". Te zamojskie spotkania z filmem i słowem, których współorganizatorem od 2000 roku jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, posiadają swoisty klimat dzięki prezentowanym filmom, ale także imprezom towarzyszącym przeglądowi. Wykłady przybliżające judaizm, chrześcijaństwo w swej różnorodności oraz islam, prowadzone przez wybitnych znawców tematu, gromadzą niemałe grupy słuchaczy zainteresowanych problematyką. Od czterech lat SACROFILMOWI towarzyszą także wystawy, które udostępnia Ambasada Izraela w Warszawie.
      W 2002 r. (od 7 do 30 listopada), w ramach SACROFILMU oglądać można było wystawę „Źródło". Ten tajemniczy tytuł krył w sobie temat źródeł religii monoteistycznych. Zdjęcia prezentowane na wystawie przedstawiały stacje na historyczno-religijnej drodze o wielkim znaczeniu dla judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Na trzydziestu barwnych fotogramach oglądać można było Żydów, modlących się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie, przybranych w szale samarytan podczas pielgrzymki na cześć odsłonięcia Zwojów Tory na Górze Gerizin, grobowce rabinów i żydowskie świątynie. Fotografie prezentowały także miejsca święte dla muzułmanów - wnętrze meczetu Al Jazzara w Acco, gdzie według wierzeń przechowywany jest kosmyk z brody proroka Mahometa, meczety Skały i Al Aqsa w Jerozolimie. Przeważały fotografie mające szczególne znaczenie dla chrześcijaństwa. Niezwykłą wymowę miały te przedstawiające liturgię Wielkiego Tygodnia, celebrowaną przez chrześcijan różnych obrządków. Na wystawie znalazły się także fotografie świątyń chrześcijańskich w Jerozolimie, Nazarecie, Kanie Galilejskiej i zdjęcia z Góry Tabor.
      Wystawę zdjęć autorstwa Hanan Isachar (1999/2000), zaprojektowała Hava Mordohovich (Wydział Spraw Publicznych Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
      Przy okazji VIII edycji SACROFILMU, od 15 stycznia do 15 lutego 2004 r. prezentowana była wystawa „Ściana Płaczu".
      Ściana Płaczu, zwana też Ścianą Zachodnią lub Murem Zachodnim (po hebr. HaKotel), to fragment muru otaczającego dziedziniec (Plac Świątynny) Drugiej Świątyni. Wybudowana na Wzgórzu Moria Druga Świątynia Jerozolimska została zburzona przez Rzymian w 70 roku po Chrystusie. Nie powiodły się próby jej odbudowy. Miejsce to od VII wieku zajęli muzułmanie i od tej pory stoi tu Meczet Skały, który upamiętnia wstąpienie Mahometa do Nieba. Jedyną pozostałością z czasów Chrystusa jest mur otaczający Plac Świątynny.
W okresie osmańskim miejsce stało się celem pielgrzymek Żydów. Każdego roku, w dzień zburzenia świątyni (6 sierpnia) gromadzili się wokół świętej skały, by opłakiwać swoich przodków i zniszczenie Jerozolimy jako narodową tragedię. Gdy skała nakryta została muzułmańskim meczetem, Żydzi zaczęli przychodzić przed mur, który otaczał świątynię. Stąd pochodzi jego nazwa Ściana Płaczu. Jak twierdzą teksty rabiniczne, święta obecność nigdy nie opuściła tego miejsca. Ściana jest uważana przez Żydów za najświętsze ze wszystkich miejsc żydowskich.
      Teren przed Ścianą Płaczu służy obecnie jako synagoga pod gołym niebem. Podzielony jest na dwie części - małą część południową dla kobiet, i większą, północną dla mężczyzn.
      Wystawa „Ściana Płaczu" to zbór 24 fotogramów, wykonanych przez wybitną izraelską fotografik Michał Ronnen Sa-fdi. Ukazywały one ludzi pod Ścianą Płaczu - modlących się żydów oraz turystów. Twarze i postawy wszystkich obrazowały szacunek dla miejsca, w którym się znaleźli. Fotografie były poetyckim i niecodziennym zapisem tego niezwykłego miejsca.
      Od 15 stycznia do 15 lutego 2005 r. eksponowano wystawę „Papież w Ziemi Świętej".
      W dniach 20 - 26 marca 2000 r. papież Jan Paweł II odbył pielgrzymkę jubileuszową do miejsc związanych z historią zbawienia. Wiodła ona przez Jordanię, Izrael i tereny administrowane przez Samorząd Palestyński. Idąc śladami patriarchów - Abrahama, Izaaka, Jakuba oraz Mojżesza, Jan Paweł II przybył na ziemię, po której chodził Jezus i skąd wyruszyli Jego uczniowie, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Odwiedzał miejsca ważne dla żydów, chrześcijan i muzułmanów, miejsca narodzin ich religii.
Podczas pielgrzymki Ojciec Święty spotykał się z głowami państw, przedstawicielami rządów, dyplomatami, przywódcami religijnymi chrześcijan, żydów i muzułmanów, duchowieństwem, zakonnikami oraz mieszkańcami odwiedzanej ziemi. Celebrował msze święte dla rzeszy zgromadzonych wiernych. Modlił się, wygłaszał liczne przemówienia oraz homilie. Złożył historyczną wizytę w Yad Vashen, Instytucie Pamięci Holocaustu. Z laską pątnika, jako pielgrzym przybył pod Ścianę Płaczu, gdzie w szczelinę muru, zwyczajem modlących się żydów, włożył swoją „fituch" (karteczkę z zapisaną modlitwą).
      Pielgrzymka Ojca Świętego udokumentowana została między innymi tysiącami fotografii. Niewielka część (zaledwie 50) tych historycznych zdjęć obrazujących pobyt Jana Pawła II w Ziemi Świętej, znalazła się na wystawie.
      Tegorocznemu SACROFILMOWI, na przełomie stycznia i lutego towarzyszyła wystawa „Krajobrazy Izraela".
      Izrael - maleńki kraj wyżynno-górzysty na Bliskim Wschodzie, położony jest w miejscu, gdzie stykają się różne jednostki fitogeograficzne (pustynia, półpustynia, step, zbiorowiska leśne i roślinności twardolistnej). Takie bogactwo zbiorowisk roślinnych decyduje o różnorodności gatunkowej. To bogactwo natury stało się inspiracją dla artystów fotografików. Naturalne krajobrazy Izraela fotografuje m. in. Shai Ginott.
      Shai Ginott urodziła się w 1958 roku w Jerozolimie. Z wykształcenia jest biologiem. Karierę fotografa natury rozpoczęła w 1984 r. jako pracownik Izraelskich Władz Rezerwatów Przyrody. Jej fotografie zamieszczane są w gazetach, czasopismach i książkach oraz prezentowane na wystawach w kraju i poza granicami (m.in. w Barbican Centre w Londynie oraz w Olympus Gallery w Tokio). Wystawy fotograficzne: „Krajobrazy Izraela", „Duch Jerozolimy" oraz „Od rozpoczęcia" eksponowane są pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela na całym świecie.
      Fotografie Shai Ginott pokazują nie tylko to, co dostrzega oko, ale także odczucia i atmosferę fotografowanych miejsc. Wystawa zawierała 35 fotogramów obrazujących roślinność i naturalne krajobrazy Izraela.
      Wszystkie wystawy towarzyszące SACROFILMOWI prezentowane były w Collegium Novum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Do każdej z nich opracowany został folder, przybliżający prezentowany temat.
      Eksponowane na wystawach fotografie ukazywały niezwykłe bogactwo kulturowe. Obrazowały hasło SACRO-FILMU - „Spotkania w drodze do jednego Ojca". Były przykładem wielkiego kunsztu artystycznego autorów. Dostarczały uczty duchowej oglądającym.

 
                       
kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony