Pomin nawigacje

Służyć Bożej Prawdzie na drogach wiary i rozumu


     

     24 października Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zainaugurowała szósty rok akademicki. Uroczystości inauguracyjne rozpoczęła Msza św. w zamojskiej katedrze, koncelebrowana przez bp. Mariusza Leszczyńskiego oraz ks. prof. dr. hab. Franciszka Mazurka i ks. dr. Józefa Flisa, pracowników uczelni.
     Ksiądz Biskup, zwracając się do pracowników i studentów, powiedział: "Rozpoczynamy nowy czas pracy i nauki z Bogiem, w duchu wielkiej odpowiedzialności za Ojczyznę i naród, za naukę i kulturę. W ten sposób chcemy uwielbić Boga za to, że w swej mądrości i miłości powołał do istnienia świat, a w nim człowieka, na swój obraz i podobieństwo, aby doskonalił swego ducha i intelekt oraz czynił sobie ziemię poddaną" (por. Rdz 1-2). Nawiązując do słów Ojca Świętego wypowiedzianych w Krakowie podczas kanonizacji św. Jadwigi Królowej, 8 czerwca 1997 r., o sile państwa i Kościoła mających swe źródło w starannej edukacji, przypomniał: "Uniwersytet i każda wyższa uczelnia, to najważniejsze kulturotwórcze składniki chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej, powołane do służenia Bożej prawdzie, na drogach wiary i rozumu. Wyższa uczelnia, powołana do poszukiwania prawdy, ma tę prawdę pielęgnować oraz w jej świetle prowadzić badania naukowe i kształcić studentów. I jeśli te zadania wypełnia ona wiernie i uczciwie, pomnaża chlubnie dorobek nauki i kultury oraz pięknie służy Ojczyźnie, narodowi i społeczeństwu".
     Po Mszy św. Senat w barwnym pochodzie przez miasto udał się do Collegium Novum, gdzie uroczystościom przewodniczył rektor prof. dr hab. Ryszard Orłowski. Podsumowując miniony rok akademicki prorektor dr Mieczysław Kowerski zwrócił uwagę na fakt, że WSZiA decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymała przedłużenie zezwolenia na prowadzenie dotychczasowej działalności edukacyjnej do 2013 r. oraz jako jedyna w regionie i jedna z dwóch niepaństwowych szkół wyższych w kraju otrzymała certyfikat jakości ISO 9001: 2000, w zakresie kształcenia w systemie wyższych studiów zawodowych.
     WSZiA prowadzi studia licencjackie na kierunkach: ekonomia, administracja, informatyka i ekonometria oraz fizjoterapia. Rok akademicki 2002/2003 rozpoczęło 2700 studentów na studiach licencjackich oraz 450 studentów na 11 kierunkach studiów podyplomowych. W ciągu 5 lat działalności uczelnia wypromowała 4610 absolwentów, w tym 910 absolwentów studiów podyplomowych. WSZiA zatrudnia 29 profesorów i doktorów habilitowanych. W ostatnim roku tytuły profesorskie otrzymali: ks. prof. dr hab. Franciszek Mazurek oraz prof. dr hab. Zbigniew Długosz.
     Uroczystej immatrykulacji dokonał dziekan prof. WSZiA dr Zbigniew Mitura. Najlepsi studenci nagrodzeni zostali stypendiami: "Na dzień dobry" oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Wyróżniono wzorowych starostów, sportowców i studencki ruch naukowy. Siedmiu absolwentów otrzymało miniatury berła rektorskiego, doroczne wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe przyznawane przez Społeczną Radę Senatu, zaś kolejnych siedmiu błękitne dyplomy. Pięciolecie uczelni było także okazją do przyznania pracownikom odznaczeń państwowych i nagród jubileuszowych oraz obdarowanie ludzi zasłużonych dla uczelni medalem "Scholae Amicis". W gronie tych ostatnich znaleźli profesorowie: E. Kawecka-Wyrzykowska i J. Sulmicki ze Szkoły Głównej Handlowej, J. Dietl z Uniwersytetu Łódzkiego, K. Stępnik z UMCS, S. Paszczyński i O. Łunarski z WSIiZ w Rzeszowie.
     Nawiązując do słów Księdza Biskupa, rektor R. Orłowski w swym wystąpieniu podkreślił, że powołaniem uczelni obok edukacji jest formowanie postaw moralnych studentów i pracowników.
     Wykład inauguracyjny: "Fundusze strukturalne i fundusz spójności Unii Europejskiej szansą dla Polski" wygłosił prof. WSZiA dr hab. Jacek Szlachta.
     Artystyczną oprawą uroczystości inauguracyjnej był występ uczelnianego zespołu "Signum Spei". Warto dodać, że zespół podczas tegorocznego tournée po Włoszech śpiewał na audiencji Ojcu Świętemu w Auli Pawła VI w Watykanie.

kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony