Pomin nawigacje

Aniołowie są wśród nas


     

     Aniołowie to osobowe, czyste, bezcielesne, nieśmiertelne istoty niebieskie, które swą doskonałością i mądrością przewyższają wszystkie boskie stworzenia. Te duchowe istoty pośredniczące między stworzoną rzeczywistością a Stwórcą występują niemal we wszystkich religiach świata. Istnieją pod różnymi imionami i postaciami.
     Ludzie wszystkich epok, kultur i religii interesowali się aniołami. Jednak szczególna nimi fascynacja występuje w chrześcijaństwie.
     Aniołowie, towarzyszący ludziom przez wieki, występowali niejako przy okazji innych ważnych tematów. Zjawisko szczególnego zainteresowania nimi obserwuje się w ostatnich latach. Napisano wiele książek, które zbierają i przekazują niezwykle cenne informacje o aniołach. Anioły pojawiają się w tekstach piosenek, wierszach, filmach, na stronach internetowych. Plastycy zasypują nas różnorodnymi figurkami, witrażami, pocztówkami i obrazami anielskimi, które mają niewielkie odniesienie do scen biblijnych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że anioła zbyt często zaczęto traktować jako zjawisko pozbawione sacrum. Należy jednak pamiętać, że aniołowie nie istnieją jako tacy, sami w sobie. Dlatego nie sposób mówić o nich bez relacji do Boga i ludzi, z której to wynika zainteresowanie istotami anielskimi.
     W hallu Collegium Novum do 13 marca br. można oglądać, zorganizowaną przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, wystawę Aniołowie są wśród nas. Na wystawie znajdują się:
     – ikony ze zbiorów: Muzeum Zamojskiego, parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnikach, d. wyposażenia cerkwi w Topólczy,
     – rzeźby ze zbiorów: Muzeum Zamojskiego, Muzeum Regionalnego im. J. Petera w Tomaszowie Lub., parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym, Danuty Powiłańskiej z Lublina,
     – obrazy autorstwa: Marioli Pęzioł (Ustrzyki Dolne), ks. Michała Słotwińskiego (Wiszniów), ks. Tadeusza Stasiaka (Kraśnik), Anny M. Żukowskiej (Lublin),
     – ekspozycja przygotowana przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii św. Michała Archanioła w Zamościu,
     – oleodruki ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej,
     – obrazki, kartki, ekslibrisy, figurki, książki ze zbiorów prywatnych życzliwych ludzi,
     – fotografie: rzeźb, obrazów z kościołów – św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lub., Świętego Krzyża w Zamościu (wyk. Danuta R. Kawałko); z Zamojskiego Integracyjnego Festiwalu „Anioły 2003” (wyk. Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu).
     Przedstawianego przez artystów anioła trudno dostrzec na ulicy. Plastyczne wizerunki kształtują jedynie naszą wyobraźnię, zaś spotkanie z „posłańcem Boga” sprawia, że człowiek sam staje się dobrym jak anioł. Czuje się posłanym do innych. Staje się aniołem dla drugich.
     Patronat medialny sprawuje Katolickie Radio Zamość 90,1 FM.

kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony