Pomin nawigacje

Relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia


     

     Niecodzienna uroczystość miała miejsce 20 czerwca w kościele św. Michała w Zamościu. Parafia witała relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej, sprowadzone z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
     Relikwie, tj. doczesne szczątki ciała świętych oraz przedmioty z nimi związane (ubrania, listy, ziemia z grobów) były obiektem kultu religijnego, i już od pierwszych wieków chrześcijaństwa groby świętych, a w szczególności męczenników otaczane były czcią. Na grobach męczenników sprawowano Eucharystię, uważając że przez męczeństwo, uczniowie Chrystusa mają udział w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Do czasu Soboru Watykańskiego II (62-65) był zwyczaj umieszczania relikwii męczenników w mensie stałych ołtarzy. Także dziś relikwie są tam umieszczane w czasie uroczystej konsekracji kościoła. Z czasem relikwie umieszczano także w specjalnych relikwiarzach (ozdobnych naczyniach w kształcie krzyża, monstrancji, trumienki czy szkatułki). Od czasów Soboru Trydenckiego (1545-63) nauka Kościoła ściśle wiąże kult świętych, ich obrazów i relikwii z podstawowym oddawaniem czci Bogu. Relikwie towarzyszą doniosłym uroczystościom kościelnym, gromadząc wiernych przy sarkofagach patronów, są wystawiane na ołtarzach podczas Eucharystii, by przypominać o świętych obcowaniu, czczone poprzez modlitwę, noszenie w procesjach, perygrynację po parafiach i rodzinach, a także podawane wiernym do ucałowania.
     W dniu powitania relikwie w posrebrzanym relikwiarzu wystawione były na ołtarzu. Przed każdą Mszą św. odmawiana była Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie czerwcowym wierni mogli uczcić relikwie poprzez ucałowanie relikwiarza. S. Ignacja Bazan z Postulacji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach w liście skierowanym do parafian, czytanym podczas Mszy św., pisze o św. Faustynie jako nowej parafiance, Świętej Parafiance wspólnoty św. Michała. Biorąc św. Siostrę Faustynę w znaku jej relikwii do siebie, parafia dzieli z nią i Ojcem Świętym pragnienie, aby przyjąć orędzie miłosierdzia, zanieść je każdemu napotkanemu człowiekowi i rozpalić ogień miłosierdzia w ludzkich sercach, rodzinach, środowiskach nauki i pracy, we wspólnotach, czyniąc to przez modlitwę i dobre chrześcijańskie życie.
     Parafia św. Michała od kilku lat przygotowywała się do przyjęcia relikwii św. Siostry Faustyny. Przed 7 laty ks. Jan Cielica wprowadził wspólne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia w każdą niedzielę przed Mszą św. o 16.00. Z okazji Roku Jubileuszowego na północnej elewacji kościoła umieszczona została mozaika Chrystusa Miłosiernego (projekt i wykonanie Tadeusz Sokal z Krakowa). Wielokrotnie parafia organizowała wyjazdy pielgrzymkowe do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W kwietniu br. w kościele umieszczono obraz Jezusa Miłosiernego (autorstwa Jana Szarlipa z Zamościa), przy którym znajdą swoje miejsce relikwie św. Siostry Faustyny. Fundatorem obrazu jest osoba, która przeżyła nawrócenie.
     Relikwiarze z relikwiami świętych znajdują się w wielu kościołach diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Najwięcej kościołów posiada relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Wierni oddają cześć Chrystusowi poprzez te relikwie podczas nabożeństw pasyjnych w Wielkim Poście, m.in. w: kościele pw. Świętego Krzyża w Zamościu, w zamojskiej katedrze, konkatedrze w Lubaczowie, kościołach w Wożuczynie, Tomaszowie, Lubyczy Królewskiej, Mokrymlipiu, Radecznicy i Horyńcu. Szczególnie rozpowszechniony jest kult relikwii św. Antoniego. Posiadają je kościoły: Ojców Franciszkanów w Zamościu, Bernardynów w Radecznicy, Uchaniach, Horyńcu, od tego roku w Księżpolu. Relikwie św. Stanisława Kostki posiada kościół w Grabowcu i konkatedra w Lubaczowie, gdzie są także relikwie św. Stanisława Biskupa. Do parafii w Baszni Dolnej sprowadzone zostały w ubiegłym roku relikwie św. Andrzeja Boboli, które perygrynują obecnie po rodzinach. Relikwie tego świętego posiada także kościół w Gdeszynie. Żywy kult związany z relikwiami świętych franciszkańskich ma miejsce w kościele Ojców Franciszkanów w Zamościu, gdzie znajdują się relikwie Świętych Franciszka, o. Pio i Klary oraz w kościele Ojców Bernardynów w Radecznicy (relikwie św. Franciszka, Jana z Dukli, bł. Szymona z Lipnicy i Władysława z Gielniowa). W kościele w Wólce Horynieckiej czczone są relikwie św. Brata Alberta. Relikwie św. Siostry Faustyny są także w dwóch zamojskich kościołach, Matki Bożej Królowej Polski i Miłosierdzia Bożego oraz kościele Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie i w Starym Zamościu.
     Cześć oddawana relikwiom należy do sakramentaliów Kościoła. Dzięki nim tworzy się atmosfera wiary konieczna w drodze do zbawienia.

kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony