Pomin nawigacje

"Sacrum" wyrażane życiem w drodze do jednego Ojca


     

     Od ośmiu lat organizowane są w Zamościu Dni Filmu Religijnego "Sacrofilm". Projekcjom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami filmów, wykłady, koncerty i nabożeństwa ekumeniczne oraz wystawy. Po raz trzeci wśród organizatorów "Sacrofilmu", obok księdza Wiesława Mokrzyckiego - proboszcza parafii pw. św. Antoniego w Dyniskach i Kina "Stylowy", jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Przeglądowi patronowali ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp prof. Jan Śrutwa, Krzysztof Zanussi oraz prezydent Zamościa Marek Grzelaczyk.
     Cykl wykładów w Collegium Novum WSZiA otworzył wykład abp. Józefa Życińskiego: "Inspiracje ewangeliczne w chrześcijańskiej odpowiedzialności za kulturę". Ksiądz Arcybiskup, przestrzegając przed lękami tego świata i przyszłością, zwracał uwagę, aby być otwartym i nie zamykać się na otaczającą nas trudną codzienność. Mówiąc, że są w świecie znaki nadziei, wskazywał na krzyż Ojca Świętego Jana Pawła II i jego postawę, postawę wzbudzającą nadzieję w ludziach. Ukazywanie takich właśnie postaw jest między innymi zadaniem dla kultury i sztuki - także filmowej.
     Filozoficzny wykład ks. dr. Krzysztofa Guzowskiego z KUL traktował o roli czasu i historii w życiu każdego człowieka. Wewnętrzny spokój, będący drogą do szczęścia osobistego, każdy człowiek może odnaleźć, znajdując własną drogę życiową - własną filozofię życia.
     Głęboki przekaz ekumeniczny emanował z wystąpienia abp. Szymona, metropolity prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. Mówiąc o "Kulcie Maryi w Cerkwi Prawosławnej" wskazał podobieństwa i różnice kultu Matki Bożej w Kościele prawosławnym i katolickim. Ukazał Bogurodzicę, która prosi Boga w naszym imieniu nieustannie. Prosi o wino w Kanie Galilejskiej, o chleb powszedni, o pokój. Matkę, która stwierdza "... nie mają...", a Bóg wsłuchując się w te prośby - wypłaca, bardzo często kredytując nam Łaski.
     Sentymentalną podróżą do miejsc swojego dzieciństwa był wykład Szewacha Weissa, ambasadora Izraela w Polsce. Ambasador wskazał na rolę synagogi w życiu Żydów, żyjących w diasporze, Świątyni, która była dla Żydów przybytkiem religii, prawa, kultury i edukacji.
     Niezwykle dynamiczny wykład, o dość przewrotnie sformułowanym tytule: "Czy islam jest religią terrorystów?" wygłosił prof. Eugeniusz Sakowicz. Zapoznając zebranych z głównymi filarami islamu podkreślił, iż wielu chrześcijan doznaje zdziwienia, gdy dowiaduje się, że Allah to ten sam miłosierny Pan, Stwórca świata i człowieka, ten sam Sędzia sprawiedliwy, w którego wierzą ochrzczeni. Islam jako religia uważająca siebie za drogę pokoju i miłości oraz posłuszeństwa wobec Allaha ukazywana jest, zdaniem profesora, zbyt często w kontekście terrorystycznych działań dokonywanych przez ugrupowania fundamentalistyczne, które z religią mają niewiele wspólnego. Cytując Papieża Jana Pawła II powiedział, że wspólną płaszczyzną duchowego zbliżenia chrześcijan i muzułmanów powinno być umiłowanie woli Bożej.
     Na spotkaniu w kinie "Stylowy" Krzysztof Zanussi wyraził uznanie dla inicjatywy "Sacrofilmu", którego program określił jako trudny i ambitny. Reżyser, odpowiadając na liczne pytania widzów, przedstawił swoją drogę sukcesu, który odnosi jako filmowiec. Zwrócił uwagę, że sukces ma swój czas, tzn. musi przyjść wtedy, kiedy dostaje skrzydeł. Sukcesem nie może być to, co nie budzi w nas samych szacunku.
     Dni Filmu Religijnego odbywały się pod hasłem: "Spotkania w drodze do jednego Ojca". Ich program zakładał kształtowanie postaw tolerancji religijnej oraz wzajemnego poszanowania w nawiązaniu do tradycji renesansowego Zamościa - miasta wielu kultur i religii. Wielość religii i różnorodność przekonań nie powinny przesłaniać fundamentalnej, podstawowej prawdy o jedynym Stworzycielu - Ojcu.
     Podczas przeglądu obejrzeć można było 10 filmów. Nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej dramat Niebo w reżyserii Toma Tykwera, do którego zarys scenariusza napisał Krzysztof Kieślowski, zaś dokończył go po jego śmierci Krzysztof Piesiewicz, ukazuje rozdarcie wewnętrzne nauczycielki, która w desperackim czynie wymierzonym przeciw mafii narkotykowej uśmierca niewinnych ludzi. Swoistą drogę do świętości bohatera tytułowego, ujawniającego wady i grzechy ludzi, za co naraża się na zniewagi i upokorzenia, obrazuje film Stalker w reżyserii Andrija Tarkowskiego. Absurd konfliktu na Bałkanach obnaża tragikomedia Ziemia niczyja (reż. Danis Tanovic), w której nienawiść i wzajemne uprzedzenia biorą przewagę nad zdrowym rozsądkiem. Film nagrodzony został licznymi nagrodami - za najlepszy scenariusz Europejską Nagrodą Filmową, Oscarem, oraz Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego i nagrodą Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Cannes 2001. Rozkręcaną spiralę przemocy na tle różnic religijnych między Irlandczykami i Anglikami ukazuje Krwawa niedziela (reż. Paul Greengrass). Rozterki duchowe w wyborze życiowego powołania ma bohater Zanussiego w filmie Suplement. Reżyser w charakterystycznym dla siebie stylu "rozmazuje" kwestie moralne, zmuszając do stawiania pytań, na które nie daje odpowiedzi.
     Wprawdzie żaden z prezentowanych filmów nie był wprost filmem o tematyce religijnej, ale niosły one treści i przesłania religijne i moralne. Niosły pytania o sumienie, o jego odkrywanie w życiu codziennym, o życie w zgodzie z wartościami. Kazały stawiać pytania o obecność Boga w człowieku, pytania o "sacrum" wyrażane naszym życiem.
     W programie "Sacrofilmu" znalazł się koncert muzyki sakralnej i filmowej braci Pawła i Piotra Dowhań (Lwów) w koście Świętego Krzyża oraz nabożeństwo ekumeniczne ku czci Matki Bożej sprawowane w kościele Świętego Michała Archanioła przez ks. Wiktora Charkiewicza z prawosławnej parafii św. Mikołaja w Zamościu i ks. Wiesława Mokrzyckiego z katolickiej parafii św. Antoniego w Dyniskach, z udziałem zespołu "Signum Spei" i prawosławnego kwintetu wokalnego z Warszawy.
     W tym roku "Sacrofilmowi" towarzyszy wystawa "Źródło", której otwarcia dokonali abp Józef Życiński, bp Jan Śrutwa i główny organizator przeglądu ks. Wiesław Mokrzycki. Zawiera ona 30 barwnych fotografii z Ziemi Świętej. Fotografie przedstawiają stacje na historyczno-religijnej drodze o olbrzymim znaczeniu dla różnych religii, ze szczególnym zaznaczeniem miejsc świętych dla chrześcijaństwa wkraczającego w trzecie tysiąclecie.

kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony