Pomin nawigacje

SEDES SAPIENTIAE. SYMPOZJUM MARIOLOGICZNE 27 KWIETNIA 2005 r.Spis treści:

Wstęp - Danuta R. Kawałko

     I. IKONA MATKI BOSKIEJ SEDES SAPIENTIAE – STOLICY MĄDROŚCI.
     HISTORIA I PRZESŁANIE
     - ks. bp dr Mariusz Leszczyński

     II. JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ MARYJNY, A ŚRODOWISKO AKADEMICKIE
     - ks. dr hab. Janusz Lekan

     III. NAUKA A MĄDROŚĆ W DOBIE KULTUROWYCH ZMIAN
     - dr Wergiliusz Gołąbek

     IV. CZŁOWIEK WOBEC ŚMIERCI.
     NAUCZANIE SŁOWEM I PRZYKŁADEM JANA PAWŁA II
     - prof. dr hab. Krzysztof Marczewski

     V. MATKA BOŻA W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ.
     KULT I IKONOGRAFIA
     - dr Piotr Kondraciuk


Aneks
     - PROGRAM NAWIEDZENIA IKONY MATKI BOŻEJ SEDES SAPIENTIAE –
     STOLICY MĄDROŚCI w DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
     26 – 28 kwietnia 2005 r.
     - POWITANIE IKONY MATKI BOŻEJ
     przez STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i ADMINISTRACJI w ZAMOŚCIU
     - POWITANIE IKONY MATKI BOŻEJ
     przez PROREKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i ADMINISTRACJI w ZAMOŚCIU BOGDANA KAWAŁKO
     - AKT ZAWIERZENIA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO
     WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i ADMINISTRACJI w ZAMOŚCIU MATCE BOŻEJ -
     STOLICY MĄDROŚCI przez PROREKTORA MIECZYSŁAWA KOWERSKIEGO
     - AKT ZAWIERZENIA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO
     MATCE BOŻEJ STOLICY MĄDROŚCI przez STUDENTÓW
     - NAWIEDZENIE IKONY MATKI BOŻEJ SEDES SAPIENTIAE
     w WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA i ADMINISTRACJI w ZAMOŚCIU

Fotografie

kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony