Pomin nawigacje

ZABYTKOWE PARKI PODWORSKIE


WYKAZ PARKÓW ZABYTKOWYCH WOJEWÓDZTWA ZAMOJSKIEGO


Lp. Miejscowość Charakterystyka obiektu i czas powstania Pow. (w ha) Towarzyszące zabytkowe budynki
Gm. Adamów
1 Adamów ogród użytkowo-ozdobny z końca XIXw. z XVIII- wiecznym drzewostanem. 1,8 drewniany dwór i czworak, murowany kantor
zieleń towarzysząca zabudowie gospodarczej 3,0 2 murowane budynki gospodarcze
2 Szewnia Dolna ogród użytkowo-ozdobny z XIX w. towarzyszący rzadcówce. 2,0 drewniana rządcówka
m. Biłgoraj
3 Park Rożnówka park romantyczny z początku XIX w.; układ wodny połączony z rzeką Białą Ladą. 3,0
4 Park miejski przy ul Kościuszki 2 skwery z regularną kompozycją; pomnik J. Krasickiego przeniesiony z Rożnówki.
gm. Biłgoraj
5 Dyle zieleń towarzysząca dawnej zabudowie folwarcznej. 1,0 czworak
6 Sól pozostałości zieleni na terenie dawnego ośrodka dworskiego, z przewagą ogrodów użytkowych. 5,0
gm. Biszcza
7 Biszcza pozostałości parku dworskiego z połowy XIX w. 1,3 murowany dwór
gm. Dołhobyczów
8 Dołhobyczów park krajobrazowy z połowy XIX w; stawy. 16,0 pałac murowany z 1837 r. proj. A. Corazzi i E. murowane 2 oficyny; spichlerz; oranżeria; neogotycka stajnia
9 Gołębie park krajobrazowy z końca XIX w. założony w dolinie rzeki Bug; staw. 3,0 murowany pałac z 1902 r. proj. Wł. Marconieg
10 Kadłubiska park krajobrazowy-naturalistyczny z XIX w., z regularną, XVI 11-wieczną kwaterą lipową; stawy. 12,0 murowany czworak poza parkiem
11 Liski park z XVIII/XIX w. połączony widokowo z drewnianą cerkiewką unicką. 4,5
12 Oszczów park dworski; staw. 0,5 murowany dwór
13 Witków zieleń towarzysząca rządcówce 0,5 drewniana rządcówka
gm. Frampol
14 Radzięcin park dworski z naturalnym lasem łęgowym; staw.
gm. Goraj
15 Abramów park dworski. 4,0
16 Goraj pozostałości parku dworskiego. 2,0 murowana kapliczka domkowa
gm. Gorzków
17 Orchowiec pozostałości parku dworskiego z XIX w. ok. 4,0 murowany dwór i kuchnia
18 Wielkopole park krajobrazowy z lat 20-tych XX w., widokowo powiązany z rzeka Żółkiewką; adaptacja starszego drzewostanu. 4,3 dworska dwór murowany, młyn drewniany pozzespołem, murowane
zieleń towarzysząca zabudowie gospodarczej 2,6 4 budynki gospodarcze
gm. Grabowiec
19 Dańczypol zieleń towarzysząca rządcówce - XIX/XX w. z adaptacją drzewostanu starego 3,5
20 Grabowczyk park krajobrazowy z końca XIX w. proj. Wł. Czachórskiego z wykorzystaniem regularnego ogrodu z XVIII/XIXw. 9,0
21 Hołużne park krajobrazowy, przez który przepływa strumień. 2,0
22 Ornatowice pozostałości parku dworskiego z XIX/XX w.
23 Siedlisko park krajobrazowy ze śladami kompozycji barokowej; stawy. 5,0 murowany fragment dworu, zabudowa gospod murowany dwór (d. gorzelnia) z 1 połowy XIX
24 Skomorochy Duże park krajobrazowy z XIX w.: staw. 3,0 murowany spichlerz i kuĄnia z początku XX w.
25 Szystowice park krajobrazowy. z II połowy XIX w. z adaptacją starszego drzewostanu; stawy 9,0 4,0 murowany dwór klasycystyczny z 1 połowyXIXkaplica grobowa. murowany pałacyk elektrycznkońca XIX w.
gm. Horodło
26 Hrebenne park krajobrazowy z połowy XIX w.; staw 2,6 dwór murowany z połowy XIX w.
27 Kopyłów park krajobrazowy z końca XVIII w., z adaptacją starszego drzewostanu; stawy. 12,0 4 murowane budynki gospodarcze
28 Strzyżów pozostałości regularnego ogrodu XVIII-wiecznego, powiązanego z doliną rzeki Bug oraz park modernistyczny z XX w.; stawy 4,0 murowany pałac, 2 oficyny, lamus i kaplica
29 Wieniawka park modernistyczny z połowy XIX w. 2,5 murowany dwór klasyсуstyczny w ruinie
m. Hrubieszów
30 park miejski dawny ogród plebański z połowy XIX w. przekształcony w park miejski około 1950 r.; pomnik B. Prusa. 1,0
31 Antoniówka ogród ozdobno-użytkowy. 2,5
gm. Hrubieszów
32 Moroczyn park krajobrazowy z XIX w., w parku cmentarz prawosławny; staw. 15,0 murowany dwór XIX w., spichlerz
33 Stefankowice park krajobrazowy z XIX/XX w.; staw. 4,0 murowana kuĄnia z końca XIX w.
gm. Izbica
34 Dworzyska ogród użytkowo-spacerowy z ХІХ/ХХw. widokowo związany z rzeką Wieprz; ogród dydaktyczny dla praktykantów szkoły rolniczej w Sobieszynie. 1,6 murowany dwór, poza parkiem murowany spic
35 Orłów Murowany park krajobrazowy założony w 1842 r. 7,5 murowany pałac klasycystyczny proj. H. Marco(1842-78); 2 murowane oficyny, spichlerz.
36 Ostrzyca ogród użytkowo-spacerowy. 2,0 murowana rządcówka, drewniany dwór w ruin
37 Stryjów park krajobrazowy, z 1818 r. przekształcony w 1890 r. przez W. Kronenberga; rozległe stawy. 5,0 murowany pałac z 1818 r. rozbudowany w 187mur. kordegarda i kaplica grobowa z 1943 r. pPodszelęzny
38 Tarnogóra park romantyczny z 1840 r. powiązany widokowo z rzeką Wieprz; stawy 13,0 murowany pałac 1830-40 r., powozownia, spic
39 Wirkowice park krajobrazowy z lat 30-tych XX w. powiązany z doliną rzeki Wieprz. 7,5
gm.Jarczów
40 Korhynie ogród użytkowo-ozdobny; do 1939 r. własność działacza społ. K. Ligowskiego, byłego burmistrza m. Tomaszowa, założyciela szkół tomaszowskich. ok.1,0 drewniany dworek z końca XIX w.
gm. Józefów
41 Florianka dawna szkółka leśna i ogrodowa Ordynacji Zamoyskich z zachowanymi 2 kwaterami drzew i krzewów rzadkich. dawny budynek administracyjny
42 gm. Komarów Dub pozostałości parku dworskiego; rozległe ok. 1,0 2 murowane budynki
43 Krzywostok stawy. park dworski 1,8 gospodarcze
gm. Krasnobród
44 Krasnobród-Podklasztor zespół zieleni klasztornej; ogrody klasztorne, cmentarz kościelny, aleja do kaplicy ˜nad wodą˜, - zieleń przy kaplicy ˜nad wodą˜ - założony w końcu XVIł w. przekształcony i uzupełniany do czasów współczesnych. murowany kościół, klasztor, drewniany spichlemurowana kaplica, 4 drewniane kaplice, figury
45 Krasnobród-Podzamek park krajobrazowy z XVIII/XIX w. związany widokowo z rzeką Wieprz; stawy. 13,0 murowany dwór, oficyna, stajnia, rządcówka, wciśnień, mieszkanie oficjalistów, drewniany mły
gm. Krynice
46 Dzierążnia ogród kwaterowy XVI 11 -wieczny, powiększony w XIX w. o część krajobrazową. 4,5 murowany pałac 1890 r. oficyna, zabudowa gospodarcza
47 48 Krynice Kryniczki park krajobrazowy z połowy XIX w. park krajobrazowy z połowy XIX w. 5,0 5,0 murowany dwór w ruinie stajnia z wozownią, obora, magazyn zbożowy,kuĄnia
49 Żwiartów park krajobrazowy z połowy XIX w. 3,0 murowany dwór i spichlerz w ruinie
gm. Księżpol
50 Korchów zieleń towarzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. 2,0
51 Księżpol zieleń towarzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. ok. 1,0
52 Płusy zieleń towarzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. ok. 1,0
gm. Lubycza Królewska
53 Siedliska park krajobrazowy 5,0
54 Hrebenne ˜ wzgórze cerkiewne zieleń wzgórza cerkiewnego: zadrzewienie cmentarza cerkiewnego, aleja dojazdowa, ogrody użytkowe, naturalny las mieszany. 3,0 drewniana cerkiew unicka z XVII w.
55 Wierzbica park dworski. 1,0 murowany pałac
gm. Łabunie
56 Łabunie park włoski z 1 połowy XVIII w. 17,0 murowany pałac, 2 oficyny, ˜kasztelanka˜, stajnia, mur ogrodzeniowy
57 Łabuńki park krajobrazowy z elementami klasycystycznymi z początku XIX w.; układ wodny. 10,0 pałac murowany klasycystyczny, 2 oficyny
gm. Łaszczów
58 Dobużek park krajobrazowy; stawy. 3,5 murowany dwór, spiżarnia z pralnią, stajnia z wozownią, kuĄnia
59 Łaszczów park krajobrazowy z wykorzystaniem drzewostanu dawnego ogrodu klasztornego (XVIII w.) 8,0 ruiny murowanego pałacu i kuchni pałacowej
60 Nadolce park krajobrazowy, widokowo związany z rozległymi stawami w dolinie rzeki Huczwy. 2,0 murowana rządcówka, magazyn, kuĄnia; drewbudynki mieszkalne, empirowa kolumna upamiętniająca Franciszka Łukowskiego
61 Nabrój zieleń towarzysząca wiejskim obiektom użyteczności społecznej (szkole i nieistniejącej cerkwi) ˜ XIX w. 0,5 drewniany budynek szkoły
62 Pukarzów pozostałości parku dworskiego. ok. 1,0 zabudowa gospodarcza
gm. Łukowa
63 Chmielnek zieleń towzrzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. ok. 2,0
gm. Miączyn
64 Niewirków park krajobrazowy z początku XX w. 5,5 murowany pałacyk eklektyczny z 2 ćw. XX w. gorzelnia z 1928 r., stajnia, obora, pełny mur ogrodzeniowy, młyn poza zespołem
65 Świdniki XIX-wieczny park krajobrazowy z wcześniejszą kwaterą lipową; stawy murowany spichlerz poza parkiem
gm. Mircze
66 Kryłów pozostałości parku brajobrazowego (XIX w.) 1,0 neogotycki budynek bramny
67 Kryłów pozostałości XVIII-wiecznego ogrodu klasztornego 4,0 pełny mur ogrodzeniowy
68 Miętkie pozostałości parku krajobrazowego z 2 połowy XIX w.; stawy 3,0
69 Mircze ogród spacerowo-użytkowy przy rezydencji administratora cukrowni - koniec XIX w. 1,0 murowany budynek administratora
70 Modryniec pozostałości XIX-wiecznego parku krajobrazowego z czytelnym układem wodnym. ok. 5,0 murowany budynek gospodarczy
71 Szychowice VIII-wieczny park z czytelną kompozycją regularną. 6,0 zabudowa gospodarcza
72 Wereszyn park krajobrazowy z XIX/XX w.; staw. ok. 3,0
73 Wiszniów pozostałości parku dworskiego 0,5
gm. Mielisz
74 Ruskie Piaski park krajobrazowy z początku XX w˜ rozległe stawy; park widokowo związany z rzeką Wieprz. 13,0 murowany pałacyk eklektyczny z 1905 r., gorzzabudowania gospodarcze, drewniany młyn
75 Staw Noakowski pozostałości XIX-wiecznego parku krajobrazowego widokowo powiązanego z rzeką Wieprz. ok. 3,0 dwór murowany
76 Ujazdów park krajobrazowy założony w 1889 r., widokowo związany z rzeką Wieprz. 4,0 murowany dwór elektyczny z 1880 r., budynekgospodarczy
gm. Potok Górny
77 Lipiny Dolne zieleń towarzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. 0,5 rządcówka murowano-drewniana w ruinie
78 Lipiny Dolne ˜ Leśniczówka ogród użytkowo-spacerowy przy XIX w. dworku. 0,5 drewniany dworek z XIX w.
79 Naklik zieleń towarzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. ok. 1,0 murowana rządcówka
80 Stary Jasiennik pozostałości parku dworskiego ok. 4,0 murowany dwór
gm. Rachanie
81 Celestynów park krajobrazowy z XIX w. 1,5 dwór murowany w ruinie
82 Pawłówka park krajobrazowy na wzgórzu z XIX w. 2,0 dwór drewniany z XIX/XX w.
83 Rachanie pozostałości parku krajobrazowego. ok. 2,0 murowany dwór, budynek zamkowy, budynki gospodarcze, brama wjazdowa
84 Siemnice park krajobrazowy z XIX w. 2,0 drewniany dwór z początku XIX w., murowanyspichlerz poza parkiem
85 Wożuczyn tarasowy ogród włoski (1740 r.) wg proj. W. Miera - tzw. ˜ogród górny˜, powiększony o część krajobrazową ˜ tzw. ˜ogród dolny" ze stawami. 10,0 murowany budynek bramny
86 Wożuczyn Cukrownia park osiedlowy założony przy cukrowni w początkach XX w. 1,5 murowany budynek dyrekcji cukrowni. 2 murobudynki mieszkalne, zabudowa gospodarcza
gm. Radecznica
87 Radecznica zespół zieleni wzgórza klasztornego oo Bernardynów; ogrody klasztorne, park w typie kalwarii, lasek klasztorny, cmentarz grzebalny, cmentarz kościelny; założony w XVII w. ˜ uzupełniany i przekształcany do czasów współczesnych. ok. 10,0 murowany kościół, klasztor, 4 kaplice, dawny internat, dawne gimnazjum żeńskie, brama wejściowa ге schodami, drewniana kaplica ˜nwodzie˜
gm. Rudnik
88 Bzowiec park regularny z końca XVIII w., powiększony o część krajobrazowa, w 2 połowie XIX w. 2,0 dwór murowano-drewniany w ruinie
89 Maszów Dolny park krajobrazowy z 2 połowy XIX w., częściowo przekształcony w neobarokowy w latach 20-tych XX w.; staw. 2,0 murowany dwór
90 Maszów Górny park secesyjny z okresu międzywojennego. 3,2 dwór murowany z 1931r. proj. Tadeusza Zarębmurowane budynki gospodarcze
91 Płonka XIX-wieczny park krajobrazowy, przez który przepływa rzeka Werbka; staw na rzece. 4,0
92 Wierzbica ogród regularny z XVI 1/XVI 11 w. powiększony o część krajobrazową związaną z rzeką Werbka; rozległe stawy. 8,5 dwór murowany barokowy z alkierzami
gm. Sitno
93 Cześniki. pozostałości parku dworskiego. ok. 2,0 na kopcu murowana kaplica grobowa z 1903 rniej epitafium Juliana Sierakowskiego uczestnipowstania styczniowego
94 Horyszów Polski pozostałości zieleni towarzyszącej folwarkowi ok. 2,0 murowana rządcówka w ruinie, budynek gospodarczy
95 Jarosławiec zespół zieleni towarzyszącej zabudowie folwarcznej; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej 4,0 murowana rządcówka, zabudowa gospodarcza
96 Sitno park krajobrazowy z początku XIX w˜ ze śladami XVI 11-wiecznego ogrodu; staw. 4,5 murowany pałac, spichlerz, stajnia
gm. Skierbieszów
97 Hajowniki park krajobrazowy z 2 ćw. XIX w., powiększony o stawy w XX w. 11,0
98 Iłowiec zieleń towarzysząca rządówce 0,5 murowana rządcówka, młyn
99 Kalinówka park podworski z XIX w. ok. 1,0 murowany dwór
100 Łaziska park krajobrazowy z XIX w., widokowo powiązany ze wzgórzem cerkiewnym. 3,6 murowany dwór z XIX w., kaplica, gorzelnia, kbudynki gospodarcze z lat 30-tych XX w.
101 Skierbieszów zieleń wzgórza dawnej siedziby biskupów chełmskich (XVIIIw.) zamienionej w siedzibę dworską (XIX w.) 6,0 zabudowa gospodarcza
102 Szorcówka zieleń towarzysząca rządcówce ok. 2,0 drewniana rządcówka
gm. Stary Zamość
103 Chomęciska Duże zieleń towarzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. ok. 3,0 drewniana rządcówka
104 Borowina Sitaniecka zieleń towarzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. ok. 0,5 murowana rządcówka z 1903 r., zabudowa gospodarcza
105 Udrycze park z zachowanymi Tarasami XVII-wiecznego ogrodu, powiększony i przekształcony w krajobrazowy w XIX w., układ wodny. 7,0 dwór murowany XVIIIw., oficyna XVIIw., kaplidawnego lamusa przebudowana ˜ XVIIw.
gm. Sułów
106 Klemensów park angielski z początku XIX w. z adaptowanym ogrodem regularnym z połowy XVIII w. 140,0 murowany pałac, oranżeria, dom ogrodnika, 3 domki bramne, dom emeryta, domek strzelca, frotera, maneż, stajnia z wozownią i mieszkanmurgrabiego, stolarnia, pralnia, dom z ujęciem
107 Michałów zieleń towarzysząca rządcówce, aleje dojazdowe, remizy dla zwierzyny, zieleń towarzysząca zabudowie gospodarczej oraz szkole; pokazowy folwark ordynacji zamojskiej założony w latach 30-tych XIX w. murowana rządcówka, szkoła, młyn, elektrownmaneż, kuĄnia, magazyny, mieszkania służby folwarcznej, obory, stajnie
gm. Susiec
108 Ciotusza Stara pozostałości parku dworskiego ok. 2,0
gm. Tarnogród
109 Różaniec pozostałości parku dworskiego ok. 1.0
gm. Telatyn
110 Kryszyn pozostałości parku dworskiego, krajobrazowego z XIX w. ok. 3,0 neogotycka kapliczka z 1 połowy XIX w.
111 Łykoszyn park krajobrazowy z połowy XIX w.; stawy. 12,0
112 Poturzyn park krajobrazowy z początku XIX w.; kaskadowy układ stawów; Poturzyn dwukrotnie odwiedzał Fryderyk Szopen. 8,0 murowany budynek gospodarczy
113 Żulice pozostałości parku krajobrazowego założonego po 1824 r. 1,0 dwór murowany z XVIIIw., spichlerz murowanXIXw.
gm. Tarnawatka
114 Niemirówek pozostałości barokowego zespołu dworsko-ogrodowego; stawy 1,0 dwór drewniany XIX/XX w.
115 Tarnawatka zespół dworski składający się z: ogrodów użytkowych parku z lat 30-tych XX w., części gospodarczej; stawy ok. 10,0 dwór drewniany z 1874 r., murowany dom administratora, budynki gospodarcze
gm. Tomaszów Lubelski
116 Bełżec pozostałości parku dworskiego z końca XIX w. 2,0
117 Rogóżno ogród ozdobny z aleją dojazdową oraz zieleń towarzysząca zabudowwie gospodarczej ˜ XIX w. budynki gospodarcze murowane i drewniane
118 Polesie zieleń towarzysząca zabudowie dworskiej, początek XX w. ok. 4,0 drewniany dwór i rządcówka, budynki gospoda
gm. Trzeszczany
119 Nieledew pozostałości parku krajobrazowego z 2 połowy XIX w. ok. 3,0 dwór murowany; drewniana rządcówka; piwniczabudowa gospodarcza
120 Nieledew Cukrownia park osiedlowy założony na przełomie XIX i XX w. przy cukrowni; staw. 2,0 murowany budynek administratora cukrowni, 3budynki mieszkalne, 3 budynki gospodarcze
121 Trzeszczany park krajobrazowy z XIX w., przekształcony na początku XX w. wg proj. Stefana Celichowskiego. 9,0 murowany pałac, klasycystyczny spichlerz, lodoficyny, zabudowa gospodarcza
122 Zaborce pozostałości parku dworskiego. pozostałości parkku ok. 4,0
123 Zadębce dworskiego. ok. 1,0
gm. Turbin ok. 3,0
124 Tarnawa Duża zespół zieleni towarzyszącej zabudowie folwarcznej; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. drewniana rządcówka, kuĄnia, młyn
gm. Uchanie
125 Białowody park krajobrazowy z połowy XIX w. 2,5 dwór drewniany przebudowany przez arch. Stanisława Czachórskiego
126 Chyżowice pozostałości parku krajobrazowego z XIX w.; stawy. ok. 1,0 dwór drewniany z początku XX w˜ zabudowa gospodarcza
127 Dąbrowa park krajobrazowy z 2 połowy XIX w.; część gospodarcza z zabudową i zielenią. 1,5 1,4 3 murowane budynki gospodarcze z końca XIX
128 Łuszczów pozostałości parku dworskiego 0,5
129 Uchanie park krajobrazowy z końca XIX w. powiązany widokowo z XVI-wiecznym zamczyskiem. 15,0 fragment murowanego dworu, murowany spic
130 Władzin zieleń towarzysząca rządcówce. 0,5 drewniana rządcówka
gm. Ulhówek
131 Dyniska pozostałości parku dworskiego; w Dyniskach przebywał Artur Grottger. 0,5
132 Żerniki pozostałości parku dworskiego ok. 1,0
gm. Werbkowice
133 Peresłowice park XIX-wieczny z adaptowanymi reliktami XVIII-wiecznego ogrodu. 2,0
134 Turkowice zespół zieleni na terenie XIX-wiecznego klasztoru mniszek prawosławnych. 1,0 gmach zakładu, dawny sobór ˜Czajnia˜, drewniany dworek, murowana szkoła
135 Zakład Werbkowice park krajobrazowy z dąbrowa; XVIII/XX w. 20,0 murowany pałacyk, 2 oficyny, stajnia, rządców
gm. Wysokie
136 Guzówka pozostałości zieleni towarzyszącej rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. ok. 1,0
137 Wysokie pozostałości parku dworskiego. ok. 1,0
m. Zamość
138 Park miejski założony na terenach pofortecznych w latach 1922-27, wg proj. W. Kronenberga. 11,0 murowany ˜kojec˜
139 Janowice zieleń towarzysząca zespołowi szkół rolniczych; początek XX w. Sejmikowa Szkoła Rolnicza z 1925 r., wg proj. Zaręby; zabudowa gospodarcza
140 Karolówka zieleń towarzysząca zabudowie folwarcznej, koniec XIX w. 3,5 murowana rządcówka
gm. Zamość
141 Bortatycze park krajobrazowy ok. 5,0 murowany dwór
142 Hyża pozostałości parku krajobrazowego, założonego w 1825 r. 1,0 murowana oficyna
143 Łapiguz pozostałości parku krajobrazowego założonego około 1870 r. w otoczeniu rządcówki; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej; rozległe stawy. ok. 2,0
144 Sitaniec Wolica ogród użytkowo-ozdobny przy rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. 0,5 murowana rządcówka
145 Zawada zieleń towarzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. 1,8 murowana rządcówka, zabudowa gospodarcza
146 Żdanów zieleń towarzysząca rządcówce; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. ok. 1.0 murowana rządcówka
gm. Zwierzyniec
147 Panasówka zieleń towarzysząca zabudowie folwarcznej; dawny folwark Ordynacji Zamojskiej. 1,3 murowana rządcówka z XIX w., budynki gospodarcze
148 Zwierzyniec ˜Rózin˜ ogród spacerowe-użytkowy z lat 30-tych XX w., przy osadzie Inspektora Leśnego. 2,0 murowany dworek proj. prof. Kłosa
149 Zwierzyniec ˜ Park Środowiskowy park osiedlowy z XIX/XX w. założony w dolnie rzeki Wieprz. 3,0 młyn, pomnik ˜szarańczy˜
150 Zwierzyniec ˜ Park Ordynacji skałada się z: parku pałacowego,,,Zwierzyńca" zieleni na wyspie; założony w VII w., wielokrotnie przekształcany (zasadnicze zmiany na początku XIX w.); oś. wodna (kanał, stawy); siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej. ok. 28,0 murowany kościół, pałac, 2 oficyny, oficyna dawnego browaru, ang. ˜pałac ordynata˜
151 Zwierzyniec ˜ Park Plenipotenta zieleń przy willi plenipotenta 1,0 drewniana willa plenipotenta
152 Zwierzyniec ˜ Ogrody Oficjalistów (ul. Parkowa і Kolejowa) ogrody użytkowo-ozdobne zakładane od początku XIX wieku do 1939 r. ok. 18,0 budynki mieszkalne oficjalistów
gm. Żółkiewka
153 Dąbie park krajobrazowy z początku XX w˜ powiązany z doliną rzeki Giełczwi. 3,0 dwór murowany z 1848 r.
154 Olchowiec park krajobrazowy w dolinie rzeki Żółkiewki, z zachowanymi elementami XVIII -wiecznego ogrodu regularnego 3,0 dwór murowany z XIX w.
155 Średnia Wieś park krajobrazowy przekształcony wg proj. Stefana Celichowskiego w secesyjny (ok. 1924 r.) 3,0 dwór murowany, stróżówka
156 Wierzchowina ogród ozdobny towarzyszący dworkowi 0,5 dwór drewniany w ruinie
157 Wronówka ogród spacerowo-użytkowy o cechach krajobrazowych, założony w 1931 r. 2,0 dwór drewniany z 1930 r.
158 Wola Żółkiewka park krajobrazowo-naturalistyczny proj. Stefana Celichowskiego (1922˜23), założony nad rzeką Zółkiewka, z adaptacją zieleni XVIII-wiecznego ogrodu regularnego; zachowana część gospodarcza. 9,0 dwór murowany, oficyna, stajnia, cugowa; zabudowa gospodarcza: gorzelnia, młyn, rządóbudynki gospodarcze, inne
159 Żółkiew Kolonia pozostałości XIX-wiecznego parku krajobrazowego. ok. 2,0 dwór murowany, 2 budynki gospodarcze
kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony