Pomin nawigacje

GALERIA AKADEMICKA


Od 2001 r funkcjonuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu GALERIA AKADEMICKA. Za tą, może zbyt szumną nazwą kryją się autorskie wystawy organizowane przez Bibliotekę WSZiA Dotychczas tematami wystaw były:

 • Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu 15.10.2001-15.12.2001
 • Paweł Sulmicki, 15.10.2001-15.12.2001
 • Kartka bożonarodzeniowa ze zbiorów Stanisława Rudego, 18.12.2001-31.01.2002
 • Ordynacje rodowe w Polsce, 11.02.2002-17.03.2002
 • Pieniądz, 18.03.2002-30.04.2002
 • Wielkanoc, tradycja, obrzędy, sztuka, 25.03.2002-30.04.2002
 • Konstytucje, 29.04.2002-31.08.2002
 • Literacka Zamojszczyzna, 27.05.2002-31.08.2002
 • Zamojskie tradycje akademickie, 24.10.2002-30.11.2002
 • Dekoracje na Boże Narodzenie, 19.12.2002-31.01.2003
 • Archeologia Regionu Zamojskiego, 10.02.2003-5.04.2003
 • Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, 10.04.2003-10.06.2003.

      Wystawy mają charakter edukacyjny. Oprócz eksponatów zawierają liczne informacje na planszach, przybliżające i pogłębiające prezentowany temat. W związku z tym, można je oglądać bez przewodnika. Do każdej wystawy opracowywany jest folder, zawierający omówienie tematu, który dostępny jest w formie papierowej na ekspozycji oraz na stronie internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.
      Ekspozycje organizowane są z myślą o szerokim kręgu odbiorców, ale przede wszystkim ich adresatem jest młodzież studencka i szkolna regionu zamojskiego. Tematy wystaw są tak dobierane, aby w historię i kulturę powszechną oraz narodową, dały wpleść się wątki regionalne. Niektórym wystawom towarzyszą seminaria, warsztaty czy wykłady. Wystawa "Pieniądz" połączona była z warsztatami ekonomicznymi "Pieniądz Europy debata za i przeciw", zorganizowanymi przez Studenckie Koła: Ekonomistów i Integracji Międzynarodowej. "Literackiej Zamojszczyźnie" towarzyszyło spotkanie z Piotrem Szewcem, poetą, prozaikiem, krytykiem literackim i tłumaczem, nominowanym do Literackiej Narody Nike w 2001 r. "Dekoracje na Boże Narodzenie" połączono ze spotkaniem przybliżającym bożonarodzeniowe tradycje. W programie spotkania znalazły się recytacje tekstów bożonarodzeniowych przez młodzież z III LO w Zamościu, śpiewanie kolęd w wykonaniu młodzieży z LO w Tomaszowie Lubelskim, kiermasz i wyrób ozdób choinkowych oraz prezentacja materiałów metodycznych dla nauczycieli "Tematyka bożonarodzeniowa w dydaktyce szkolnej", opracowanych przez doradców Zamojskiego Ośrodka Metodycznego. Seminarium archeologiczne towarzyszyło wysławię "Archeologia Regionu Zamojskiego". Podczas seminarium uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Andrzeja Kokowskiego "Zamojska archeologia jako element europejskiego dziedzictwa kulturowego", zaś nauczyciele historii uczestniczyli w prowadzonych przez profesora warsztatach "Najstarsza formy osadnictwa na Zamojszczyźnie w świetle wykopalisk archeologicznych" Wystawa "Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie" połączona została z wykładem prof. dr hab. Antoniego Kozłowskiego "Reformy uwłaszczeniowe - nowy ustrój agrarny" oraz warsztatami dla nauczycieli historii.
      W organizowaniu wystaw i imprez towarzyszących Biblioteka współpracuje z licznymi instytucjami. Są to: Muzeum Zamojskie, Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie, Muzeum Lubelskie, Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju, Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, Zamojskim Domem Kultury, Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Lublinie, Tomaszowskim Domem Kultury, Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Michała w Zamościu, Archiwum Państwowym w Zamościu, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Zamościu, Zamojskim Ośrodkiem Metodycznym, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu, Urzędami Gmin w Hrubieszowie i Uchaniach, Towarzystwem Regionalnym Hrubieszowskim, Zamojskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz prywatnymi kolekcjonerami, regionalistami i twórcami. Ekspozycje oglądać można w Hallu Collegium Novum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza w Zamościu.
      Do końca bieżącego roku będzie można obejrzeć jeszcze wystawy ekslibrisu i polskiej prasy akademickiej oraz wystawę aniołów.

kontakt: Danuta Kawałko | design by Piotr Borowiec
góra stronymapa strony