Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Bezpłatne studia pomostowe

2013-09-10 02:37:07

Z przyjemnością informujemy, że na kierunek pielęgniarstwo pomostowe uczelnia otrzymała 100 bezpłatnych miejsc. Rekrutacja trwa do 28 września i są ostatnie wolne miejsca na tym kierunku.

Studia realizowane są w ramach projektu systemowego "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych". Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Moduł jest tworzony przy grupie 50 kandydatów na studia.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie na obowiązującym formularzu (dostępnym na stronie internetowej oraz w dziale rekrutacji).
  • Świadectwo dojrzałości i dyplom pielęgniarki/pielęgniarza (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku od lekarza medycyny pracy.
  • 2 fotografie – kolorowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
  • Kserokopia prawa wykonywania zawodu  
  • Pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej (70 zł) wniesionej na konto:
  • Kredyt Bank S.A. o/Zamość, 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000

Pod tym linkiem znajdują się szczegółowe ustalenia dotyczące modułów kształcenia: http://bip.mz.gov.pl 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska