Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Informacja o praktykach dla studentów kierunku pielęgniarstwo pomostowe

2013-10-01 12:47:41

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej istnieje możliwość zaliczenia części godzin zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.

Dokumenty, które upoważniają do zaliczenia doświadczenia zawodowego na poczet zajęć praktycznych i praktyk określa Uchwała nr 26 z dnia 13 grudnia 2012 r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach zawodowych na kierunku pielę­gniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów.

W związku z tym prosimy o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe zatrudnienie wraz z wnioskiem o zaliczenie doświadczenia zawodowego na poczet zajęć praktycznych i praktyk (wzór wniosku znajduje się na portalu informacyjno-edukacyjnym – zakładka Dziekanat / Praktyki). Dokumentację należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność można dokonać w jednostce zatrudniającej lub w dziekanacie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.

Dokumentację należy złożyć w dziekanacie
w terminie do 31 października 2013 r.

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska