Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Kategoria naukowa dla Wydziału Zarządzania i Administracji

2013-10-01 03:35:04

Kategorię naukową B otrzymał Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zamojska uczelnia jest jedyną uczelnią niepubliczną w regionie, która prowadzi badania naukowe potwierdzone kategorią nadaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu kategorię naukową B. 

Przy ocenie brane były pod uwagę: 1) osiągnięcia naukowe i twórcze; 2) potencjał naukowy; 3) materialne efekty działalności naukowej; 4) pozostałe efekty działalności naukowej.

Przyznana kategoria naukowa jest potwierdzeniem wysokiego poziomu prowadzonych badań naukowych oraz dużego potencjału naukowego zamojskiej uczelni. Warto zaznaczyć, że w zakresie nauk ekonomicznych w województwie lubelskim podobną kategorię otrzymały tylko jeszcze dwa wydziały: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest jedyną uczelnią niepubliczną w regionie, która prowadzi badania naukowe potwierdzone kategorią naukową nadaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Drugi Wydział w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu - Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki - posiada kategorię naukową C.

Drugą placówką naukową w Zamościu jest Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytetu Przyrodniczy w Lublinie, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał kategorię naukową C w zakresie rolnictwa.  
 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska