Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Kredyty studenckie - informacja MNiSW

2013-10-08 09:19:39

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż w dniu 30 września 2013 r. zakończyła się procedura podpisu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem Finansów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Najważniejsze zmiany przewidziane w tym rozporządzeniu obejmują w szczególności:

  • umożliwienie składania przez osoby ubiegające się o pożyczkę lub kredyt oświadczeń na potrzeby obliczania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta w przypadku ubiegania się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu,
  • zniesienie konieczności aneksowania umów o kredyt w przypadku innego niż planowany terminu ukończenia studiów,
  • modyfikację sposobu ustalania daty rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu,
  • uproszczenie i zmianę nazwy wystawianych przez uczelnie zaświadczeń potwierdzających status studenta lub doktoranta.

Od nowego roku akademickiego zaświadczenia o studiach nie będą już zawierały kodów uczelni, formy studiów, kierunku lub dziedziny studiów. Zaświadczenia będą wydawane jedynie w przypadku ubiegania się o pożyczkę lub kredyt, kontynuowania wypłat na studiach drugiego stopnia lub studiach doktoranckich, występowania do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu kredytowania poza planowany termin ukończenia studiów, a także gdy kredytobiorca przebywa za granicą i z tego powodu nie może przedstawić w banku ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.
  Aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich, w tym nowe wzory zaświadczeń o odbywaniu studiów, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie

Pobierz:

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska