Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

AWANS CZASOPISM NAUKOWYCH WSZiA

2013-12-20 10:01:39

W wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych pojawiły się po raz kolejny 3 wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (komunikat z 17 grudnia br.). Są to Barometr Regionalny oraz Zamojskie Studia i Materiały w seriach: Pedagogika i Fizjoterapia. Dwa pierwsze awansowały co do liczby punktów za publikacje na ich łamach.

Barometr Regionalny zdobył 8 punktów (dotychczas 7 pkt). Zamojskie Studia i Materiały. Seria – Pedagogika także otrzymały o 1 punkt więcej, awansowały z 5 na 6 punktów. Trzecie czasopismo punktowane to Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia – 4 punkty. Maksymalnie minister przyznaje 10 punktów.

Wysoka punktacja czasopism Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu wynika z oceny poziomu pism oraz ich umiędzynarodowienia. 

- Moim zdaniem o wysokiej punktacji zadecydowała międzynarodowa Rada Naukowa, składająca się z profesorów z polskich uczelni, słowackich i ukraińskich. Publikujemy w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim (były artykuły również w języku niemieckim). Ponad połowa artykułów to doniesienia naukowe autorów z innych ośrodków akademickich (jest to ważny argument). Artykuły są recenzowane. Nasze pismo dociera do różnych uczelni w Polsce oraz bibliotek, jest również udostępniane w bazach internetowych. Na przykład jesteśmy często cytowani przez naukowców na Ukrainie. Coraz częściej wielu pracowników akademickich z innych uczelni chce publikować w naszym zeszycie. A my jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi naszym pismem - tłumaczy dr Janusz Skwarek, dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki, redaktor naczelny Zamojskich Studiów i Materiałów. Seria – Pedagogika.

„Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy.

Podczas ostatniej oceny czasopism naukowych wydawany od 2002 roku kwartalnik Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy otrzymał 8 punktów (o 1 punkt więcej niż dotychczas) i w ten sposób utrzymał przodownictwo jako najwyżej punktowane czasopismo ekonomiczne w regionie lubelskim, ale także znacznie zbliżył się do „krajowej czołówki”.

- Obecnie tylko jedno ekonomiczne czasopismo naukowe wydawane w Polsce znajduje się na liście A (15 punktów). Pozostałe są na liście B, przy czym kilka zostało ocenianych na 10 punktów i kilka na 9 punktów - informuje dr Mieczysław Kowerski, dziekan Wydziału Zarządzania i Admini­stracji, redaktor naczelny pisma,   O tak wysokiej punktacji Barometru Regionalnego zadecydowała przede wszystkim duża wartość naukowa publikowanych artykułów, ale także:

  1. Międzynarodowy zasięg – w Radzie Naukowej zasiadają naukowcy z 9 państw a oprócz autorów z Polski publikują autorzy z Niemiec, Słowacji i Ukrainy 
  2. Duża częstotliwość wydawania – 4 razy w roku, oraz regularność 
  3. Artykuły publikowane są przede wszystkim w języku angielskim – w 2013 na 48 artykułów opublikowanych w Barometrze 31 było w j. angielskim 
  4. Autorzy pochodzą ze wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce – w 2013 roku z 21 uczelni w tym Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetów Gdańskiego, Łódzkiego, Szczecińskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach i Wrocławiu, Uniwersytetów Przyrodniczych w Lublinie i Krakowie oraz Politechnik Opolskiej i Białostockiej. Pracownicy WSZiA opublikowali 6 artykułów
  5. Zgodny z międzynarodowymi wymogami system recenzji (double-blind review process). W 2013 roku artykuły przedłożone do Redakcji recenzowało 28 recenzentów z Polski, Słowacji i Ukrainy. 

- Tak wysoka pozycja Barometru sprawia rosnące zainteresowanie publikowaniem w nim. Dość powiedzieć, że obecnie brakuje kilku artykułów, aby zamknąć plan wydawniczy na cały 2014 rok. - podkreśla dziekan Kowerski.

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne on – line w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Science and Humaniities (http://cejsh.icm.edu.pl).
Barometr Regionalny jest również indeksowany w bazie IndexCopernicus Journal Information (http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=7237).
Pełne teksty artykułów są dostępne pod adresami: www.br.wszia.edu.pl oraz http://www.epnp.pl/wyszukiwarka?search=Barometr+Regionalny.

Publikacje w punktowanych czasopismach są konieczne do rozwoju kariery naukowej. Przy otwieraniu przewodów doktorskich i habilitacyjnych Rady Wydziału skrzętnie liczą wszystkie punkty naukowcom starającym się o awans zawodowy.

 

 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska