Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Odszedł Profesor Jerzy Chłopecki

2014-01-22 02:34:12

21 stycznia 2014 roku odszedł prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, wybitny socjolog i politolog, znakomity intelektualista, wieloletni współpracownik naszej uczelni. Przez wiele lat piastował stanowisko Prorektora do spraw Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gdzie kierował Katedrą Nauk Społecznych. Sprawował nadzór merytoryczny nad wszystkimi projektami naukowymi WSIiZ. Wniósł wielki wkład w naukowy i kadrowy rozwój WSIiZ i WSZiA, ale przede wszystkim był wspaniałym człowiekiem o wielkim umyśle i sercu!

Jerzy Chłopecki był profesorem nauk humanistycznych. Był absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się habilitował. Był wybitnym, znanym socjologiem i politologiem, jednocześnie błyskotliwym, serdecznym i pełnym ciepła oraz ironicznego humoru człowiekiem o nietuzinkowej osobowości. Jego wielką pasją było dziennikarstwo. Pełnił funkcję redaktora naczelnego wielu ogólnopolskich mediów.

Jest autorem wielu książek m.in. „Rewolucja i postęp”, „Czas, świadomość, historia. Uwarunkowania potocznej świadomości czasu”, ”Przestrzeń polityczna Polski. Konflikt i zmiana”, „Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania”. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz wielu tekstów publicystycznych. Był recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Został odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prowadził wykłady z socjologii ogólnej, socjologii mediów i socjologii polityki.

Pełen energii, inspirujących pomysłów, mądrych rad i opiniotwórczych spostrzeżeń przelewanych na papier, do końca aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i poza nim. Wielką pasją Profesora były konie i muzyka. Lubił jazdę na nartach i grę w tenisa. W naszej pamięci pozostanie jako wybitna osobowość, bardzo pogodny człowiek, pełen ciepła i serdeczności, o wnikliwym, krytycznym i otwartym, ponadprzeciętnym umyśle.

Miał 77 lat. 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska