Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

2014-01-24 12:20:59

UWAGA STUDENCI! Kończy się termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. 

O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkuje w województwie lubelskim;
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
  • złożyła wniosek o przyznanie stypendium;
  • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub pierwszy rok studiów drugiego stopnia;
  • uzyskała średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na macierzystej uczelni;
  • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w §5 Uchwały XXXVII/606/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

Stypendium jest wypłacane przez okres 9 miesięcy, natomiast maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.

Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Lubomelska 1-3 lub przesłać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4
w terminie od 14 do 31 stycznia 2014 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale XXXVII/606/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

Pobierz: Wniosek o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

Szczegółowe informacje

Dziekanat uczelni,
Colegium Maius, ul. Akademicka 4,
tel. 677 67 38
oraz strona UM w Lublinie www.lubelskie.pl

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska