Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

KURSY DLA FIZJOTERAPEUTÓW

2014-02-03 10:31:55

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest organiza­torem kursów doskonalących dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu  realizowanego przez Centrum Medyczne Kształ­cenia Podyplomowego pn. „Wsparcie systemu kształ­cenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatry­cznej”, współfinanso­wanego przez Unię Europejską z Euro­pejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria kwalifikacji uczestników do kursu:

Do kursu może przystąpić fizjoterapeuta, który:

  • jest zatrudniony w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna jako fizjoterapeuta, lub
  • prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii
    i realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie zleceń lekarskich, w tym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), oraz ma udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w tym najmniej 2 lata pracy z osobami po 65 r. ż., potwierdzony w formie oświadczenie kandydata lub zaświadczenia z zakładu pracy.

Terminy kursów:

  • 14.03.2014-30.03.2014
  • 28.03.2014-13.04.2014
  • 09.05.2014-25.05.2014

Miejsce realizacji kursów:

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,
  • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników. Ich koszt pokrywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie.

Rekrutację na kursy doskonalące fizjoterapeutów prowadzi Studium Medycyny Rodzinnej CMKP w oparciu o wypełniony i przesłany drogą elektroniczną, drogą pocztową lub faksem formularz zgłoszenia uczestnika.

Program kursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej CMKP w Warszawie: http://geriatria.cmkp.edu.pl

Informacji o kursie udziela także:

Aleksandra Kahan
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
tel. 84 677 67 09
email: akahan@wszia.edu.pl

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska