Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zapraszamy na szkolenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE Aspekty prawne i praktyczne

2014-02-11 03:22:57

Przetwarzanie danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych prowadzących działalność gospodarczą podlega ochronie przewidzianej przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Od dnia 14 grudnia 2012 r. GIODO podpisało z PIP porozumienie o współpracy w zakresie przeprowadzania kontroli ochrony przetwarzanych danych osobowych. Oznacza to, ze przedsiębiorcy oraz instytucje podlegają pod kontrole prowadzone przez inspektorów GIODO, ale także przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. Zarówno GIODO jak i PIP będą mogły teraz sprawdzać, czy dana firma lub instytucja przestrzega przepisów kodeksu pracyprzepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich firm, organizacji, instytucji, przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe swoich pracowników, kandydatów do pracy, klientów, kontrahentów. W szczególności zapraszamy administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów sieci, pracowników działów prawnych i kadr oraz innych zainteresowanych osób biorących udział w procesie przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie poprowadzą:

 • Pani Marzena Poździk – prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych
 • Pan Mirosław Madej – informatyk, specjalista w zakresie systemów informatycznych

Termin szkolenia – 27 luty 2014 r.

Miejsce szkolenia:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość
sala nr 27

Przewidywany czas szkolenia ok. 6 godzin

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie poniżej załączonej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu do dnia 25.02.2014 r. FAXEM na nr 84 677 67 10 lub MAILEM: poczta@wszia.edu.pl

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: 300,00 zł/osoba

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Program szkolenia

Część I

 1. Ochrona danych osobowych - zagadnienia ogólne
  • podstawowe pojęcia: dane osobowe, zbiór danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych,
  • zakres przedmiotowy ochrony - jakie dane podlegają ochronie,
  • zakres podmiotowy ochrony - podmioty zobligowane do przestrzegania przepisów,
  • dane osobowe a informacje niejawne,
  • dane osobowe a informacje publiczne.
 2. Podmioty odpowiedzialne za  przetwarzanie danych osobowych
  • administrator danych osobowych ( ADO),
  • administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – kiedy musi być powołany,
  • administrator systemu informatycznego (ASI),
  • osoba upoważniona,
  • odbiorca danych,
  • „Procesor” danych osobowych.
 3. Kontrole z zakresu ochrony danych osobowych
  • GIODO - organ kontroli, rola i zadania,
  • PIP jako organ kontroli  w porozumieniu z GIODO,
  • rodzaje i przedmiot  kontroli,
  • uprawnienia kontrolne inspektorów GIODO,
  • uprawnienia pokontrolne GIODO.

Przerwa kawowa godz. 12:00 – 12:30

Część II

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych – obowiązki ADO związane z przetwarzaniem danych osobowych
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
  • obowiązek informacyjny - kiedy należy  spełnić,
  • obowiązek  rejestracji zbiorów  do GIODO – które  zbiory należy zarejestrować, a które są zwolnione,
  • udostępnianie a powierzanie danych – podobieństwa i  różnice,
  • umowy powierzenia danych osobowych –obligatoryjne elementy umowy,
  • wymagana  dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych,
   • polityka bezpieczeństwa danych osobowych,
   • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
   • instrukcja postępowania na wypadek  wystąpienia  incydentów,
   • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
   • oświadczenie  o zachowaniu tajemnicy,
   • ewidencja osób upoważnionych i inne rejestry,
   • raport z wystąpienia incydentu,
  • obowiązek zabezpieczenia danych  osobowych  -  bezpieczeństwo techniczne, fizyczne, organizacyjne.
 2. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
  • odpowiedzialność ADO: administracyjna, karna, cywilna,
  • odpowiedzialność pracownicza: służbowa, dyscyplinarna, karna , cywilna,
 3. Planowane zmiany (2014 rok) w przepisach o ochronie danych osobowych
  • rozporządzenie unijne zamiast Ustawy, 
  • zwiększenie odpowiedzialności ADO,
  • większe kary  finansowe - max do 1 mln  euro ,
  • nowe  obowiązki  ADO,
  • prowadzenie rejestru naruszeń,
  • raporty z oceny skutków przetwarzania danych osobowych,
  • wzmocnienie pozycji ABI.
 4. Pytania i odpowiedzi

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie

 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska