Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Nowy dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji

2014-03-20 10:08:51

Dr inż. Andrzej Burda, adiunkt w Katedrze Infor­matyki i Inżynierii Wiedzy został 11 marca powołany do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Zarządzania i Admini­stracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Admini­stracji w Zamościu.

Nowy dziekan jest absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1982), specjalność: automatyka i metrologia. Studia podyplomowe w zakresie informatyki i zarządzania ukończył na Politechnice Lubelskiej (1998).

Rozprawę doktorską – Badania nad metodologią prognozowania stanu małych i średnich przedsiębiorstw (promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe) – obronił w 2013 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscy­plinie naukowej automatyka i robotyka.

Autor referatów na konferencjach naukowych, publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, monografiach, pracach zbiorowych z zakresu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej.

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska