Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Karta Erasmusa na lata 2014-2020

2014-03-27 07:17:26

Miło nam poinformować o tym, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest jedną z 4310 uczelni z Europy, która otrzymała Kartę Erasmusa na lata 2014-2020.

Aby stać się posiadaczem Karty Erasmusa w nowym okresie programowania, każda Uczelnia musiała opisać w złożonym do Komisji Europejskiej wniosku, strategię umiędzynarodowienia oraz dotychczasowe efekty związane z realizacją programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus.

Nowa Karta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) daje uczelni możliwość ubiegania się o dofinansowanie wszystkich działań międzynarodowych w ramach nowego programu Erasmus+, w tym m.in. mobilność studentów i pracowników, przygotowania i realizacji międzynarodowych wspólnych studiów magisterskich, partnerstwa strategiczne oraz sojusze na rzecz wiedzy.

Erasmus+ oferuje studentom i absolwentom naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich), niezależnie od rodzaju i liczby wyjazdów (a więc w praktyce można wyjechać dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące).

Ponadto, studenci w trudnej sytuacji materialnej, którzy zostaną stypendystami programu Erasmus+ mogą liczyć na dodatkowe 200 EUR do miesięcznej kwoty grantu. Absolwenci uczelni (do 1 roku od zakończenia studiów) również mogą ubiegać się o stypendium Erasmus+.

 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska