Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zapraszamy na szkolenie: Bezpieczeństwo danych osobowych w placówkach medycznych

2014-04-02 12:58:55

Ochrona danych osobowych pacjentów jest obowiązkiem każdej placówki medycznej. Wiążę się to z zachowaniem tajemnicy medycznej, przestrzeganiem przepisów o prowadzeniu dokumentacji medycznej, a także  prawidłowym  zabezpieczaniem danych osobowych w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Stosowanie wszystkich aktów prawnych regulujących zasady ochrony tych informacji rodzi w praktyce wiele problemów. Tylko odpowiednie procedury w placówce zapewnią przetwarzanie danych w sposób zgodny z prawem.

Dowiedz się:

 • Jakie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych dotyczą placówek medycznych i jak je właściwie zastosować w Twojej jednostce?
 • Jakie wymagania formalno-prawne musisz spełniać przetwarzając dane osobowe w swojej placówce?
 • Jakich zasad  musisz bezwzględnie przestrzegać, by nie łamać ustawy o ochronie danych osobowych w placówce medycznej?
 • Co musisz zaktualizować, jeśli w twojej jednostce dane osobowe są chronione nieprawidłowo?
 • Jakie zmiany są dopiero planowane w zakresie ochrony danych  osobowych  i co one dla Ciebie oznaczają?

Szkolenie skierowane do:

 • właścicieli i kierowników ZOZ i NZOZ,
 • osób mających styczność z danymi osobowymi w placówkach służby zdrowia, (kadra kierownicza, menadżerowie ochrony zdrowia, pracownicy działów kadr, lekarze, personel medyczny, pracownicy recepcji),
 • osoby pełniące funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji w placówkach służby zdrowia oraz przygotowujące się do pełnienia tej funkcji ,
 • właściciele praktyk zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, położnych).

Prowadzący:

 • Marzena Poździk – prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych
 • Mirosław Madej – informatyk, specjalista w zakresie systemów informatycznych

Miejsce szkolenia:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość
sala nr 27, godzina 9:00

Terminy szkoleń:

 • 15 kwietnia 2014
 • 21 maja 2014

Czas szkolenia 6 godzin. 
 Koszt  uczestnictwa w szkoleniu: 300 zł  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie poniżej załączonej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu FAXEM na nr 84 677 67 10 lub MAILEM: szkolenia@wszia.edu.pl do dnia:

 • 11 kwietnia 2014 r. (szkolenie z dnia15 kwietnia)
 • 16 maja 2014 r. (szkolenie z dnia 21 maja)

Informacje o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 84 6776770 lub 84 6776746.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników lub ewentualnej zmiany terminu.

 

Program szkolenia

Część I. - 2 godz.  

Ustawa o ochronie danych osobowych i przepisy szczególne – analiza najważniejszych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych w placówkach medycznych.

 • Podmiot medyczny jako  podmioty zobligowane do przestrzegania przepisów i wyłączenia
 • Dane osobowe, dane medyczne, dokument elektroniczny, elektroniczna dokumentacja medyczna
 • Przetwarzanie danych osobowych

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych -  ich rola  w jednostce i główne obowiązki

 • Administrator danych osobowych ( ADO)
 • Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – kiedy musi być powołany
 • Administrator systemu informatycznego (ASI)
 • Osoba upoważniona
 • „Procesor” danych osobowych

Część II.  - 2 godz.

Obowiązki placówek medycznych związane z wymogami bezpieczeństwa danych osobowych.

 • Kiedy placówka służby zdrowia może legalnie przetwarzać dane osobowe? (pacjenci, lekarze, personel medyczny, kontrahenci)
 • Kiedy i jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny wobec osób , których dane są przetwarzane
 • Prawa pacjenta, jako osoby, której dotyczą dane medyczne
 • Kiedy udostępniamy a kiedy powierzamy dane do przetwarzania – podobieństwa i różnice
 • Zasady udostępnianie danych osobowych pacjenta i innych osób fizycznych
 • Umowy powierzania danych osobowych (pacjenta, pracownika) - obligatoryjne elementy umowy, wzór umowy
 • Zbiory danych osobowych w placówkach medycznych
 • Wyłonienie zbiorów
 • Które zbiory należy zarejestrować, a które są zwolnione
 • Zapoznanie z platformą e-GIODO
 • Wymagana dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
  • Instrukcja postępowania na wypadek wystąpienia incydentów
   • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
   • Ewidencja osób upoważnionych i inne rejestry
   • Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
   • Rejestry
   • Raporty
   • Audyt
 • Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych - bezpieczeństwo techniczne, fizyczne, organizacyjne
 • Wymagania wobec systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe pacjenta oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Część III. -  2 godz.

Kontrole z zakresu ochrony danych osobowych

 • GIODO -organ kontroli, rola i zadania
 • PIP jako organ kontroli w porozumieniu z GIODO
 • Rodzaje i przedmiot kontroli
 • Uprawnienia kontrolne i pokontrolne GIODO

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

 • Odpowiedzialność administracyjna, karna, cywilna ADO
 • Odpowiedzialność osób upoważnionych

Planowane zmiany (2014 rok) w przepisach o ochronie danych osobowych-

 • rozporządzenie unijne zamiast Ustawy
 • zwiększenie  obowiązków ADO,
 • większe kary finansowe  -  nawet do 100 mln euro
 • zmiana roli ABI, -  wyraźny zakres obowiązków i wymagania
 • Europejska Pieczęć Ochrony Danych,
 • inne

Pytania i odpowiedzi

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska