Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

KOLEJNY SUKCES ZAMOJSKICH FIZJOTERAPEUTÓW

2014-04-11 03:41:34

Studenci fizjoterapii Konrad Partyka, Małgorzata Mroczek, Joanna Mroczek, Aleksandra Ochota i Marta Soboń otrzymali stypendia marszałka woj. lubelskiego. Wielkie gratulacje!

- Fizjoterapia jest nadal jednym z najmocniejszych kierunków w ofercie uczelni. Kolejny raz studenci tego kierunku uzyskali stypendia. Świadczy to o wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku oraz poziomie wiedzy i aktywności studentów - komentuje dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki dr Janusz Skwarek.

W historii stypendystów z puli zarówno ministra nauki i szkolnictwa wyższego a także marszałka województwa wiodą prym studenci fizjoterapii. Dlaczego właśnie oni? Działają w kołach naukowych, organizują konferencje i spotkania naukowe, prowadzą badania zakończone często publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych w uczelni macierzystej i innych w kraju.


O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkuje w województwie lubelskim;
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
  • złożyła wniosek o przyznanie stypendium;
  • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub pierwszy rok studiów drugiego stopnia;
  • uzyskała średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na macierzystej uczelni;
  • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w §5 Uchwały XXXVII/606/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim (m.in. praca w kołach naukowych, organizacja naukowych przedsięwzięć, praca naukowo – badawcza, stypendia zagraniczne, publikacje, studia równoległe itp.)

Stypendium jest wypłacane przez okres 9 miesięcy, natomiast maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska