Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Profesor Orłowski w Radzie Legislacyjnej rządu RP

2014-07-17 04:33:29

Profesor Wojciech Orłowski, wykładowca i Kierownik Katedry Nauk Prawnych WSZiA, został powołany przez Premiera RP na członka Rady Legislacyjnej XII kadencji. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym działającym od 1972 roku przy Prezesie Rady Ministrów i Radzie Ministrów.

Do najważniejszych zadań Rady Legislacyjnej należy: 

- opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w szczególności projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z obowiązującym systemem prawa;
- opiniowanie projektów ustaw o szczególnej doniosłości przygotowanych z inicjatywy posłów, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub grupy obywateli, skierowanych do Rady Ministrów w celu zajęcia stanowiska lub opiniowanie projektu stanowiska Rady Ministrów do tych projektów;
- formułowanie wniosków lub opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej;
formułowanie wniosków lub opinii w sprawach związanych z procesem stanowienia prawa, w tym co do Zasad techniki prawodawczej;
- dokonywanie ocen stosowania obowiązującego prawa pod względem jego spójności, skuteczności i właściwego regulowania zjawisk społecznych;
- analizowanie potrzeby dokonania zmian prawa.

Skład Rady Legislacyjnej XII kadencji:

przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Stec,

członkowie:

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG,
prof. dr hab. Marek Bojarski,
dr hab. Adam Doliwa,
dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW,
prof. dr hab. Dariusz Kijowski,
dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. UW,
dr Adam Krzywoń,
dr hab. Wojciech Orłowski,
dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW,
dr hab. Jakub Stelina, prof. UG,
prof. dr hab. Karol Weitz,
dr hab. Marcin Wiącek,
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz,
prof. dr hab. Anna Wyrozumska.

Posiedzenia plenarne Rady Legislacyjnej odbywają się raz w miesiącu.
 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska