Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

III edycja Konkursu Etyka w Finansach - Nagroda Robina Cosgrove

2014-12-18 10:44:30

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich organizuje
III edycję Konkursu Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove.

Ideą konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, praktyków oraz środowiska akademickiego - refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi ludzie – bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową – zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty.

Nagrody w Konkursie to nagrody finansowe. W tej  edycji konkursu pula nagród sięga 26 000 zł. Sponsorami nagród są:

  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
  • Volkswagen Bank Polska S.A.
  • Bank Spółdzielczy w Płońsku

Konkurs stwarza możliwość prezentacji swoich myśli i poglądów całemu środowisku akademickiemu. Nagrodzone prace będą również publikowane na stronach internetowych oraz w branżowych czasopismach wydawanych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, takich jak: Miesięcznik Finansowy Bank, Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

W odpowiedzi zainteresowani otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2015 r.

Prace należy przesłać do 31 marca 2015 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas oficjalnej uroczystości.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze (PDF) oraz na stronie Związku Banków Polskich w zakładce poświęconej Komisji Etyki Bankowej.

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska