Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zaproszenie na seminarium naukowe

2015-01-14 09:41:52

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji zaprasza na seminarium naukowe organizowane w ramach projektu „Opracowanie innowa­cyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”, które odbędzie się 16 stycznia 2015 r. w Collegium Novum WSZiA przy ul. Sienkiewicza 22 (s.E02) w godz. 11.00 – 13.00.

Program seminarium:

  • Andrzej Łygas: Projekt “Opracowanie innowacyjnego modelu wykorzystania transgranicznego tufów zeolitowych“.
     
  • Aleksandra Kahan: Klaster jako narzędzie regionalnej polityki innowacyjnej.
     
  • Beata Klimek, Danuta Bernat-Hunek, Wojciech Franus: Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych.
     
  • Małgorzata Franus, Lidia Bandura: Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2013 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 przez czterech partnerów: Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Politechnikę Lwowską, Politechnikę Lubelską oraz Instytut Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

W ramach projektu prowadzone są badania naukowe na temat zastosowania minerałów zeolitowych w przemyśle budowlanym, ochronie środowiska i rolnictwie. Jednym z celów projektu jest stworzenie transgranicznego klastra technologii zeolitowych, którego zadaniem będzie organizacja sieci współpracy i transfer technologii pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami w regionie transgranicznym.

 

 

 

 

 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska