Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Projekt WSZiA nagrodzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

2015-01-15 12:52:49

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu została laureatem II edycji konkursu „Szkoła się opłaca – edycja 2014” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W konkursie udział wzięło ponad 250 Beneficjentów, którzy w latach 2007-2013 realizowali projekty w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Laureaci konkursu wyłaniani byli spośród czterech kategorii:

 • Edukacja matematyczno – przyrodnicza,
 • Szkolnictwo zawodowe,
 • Kształcenie ogólne,
 • Kształcenie specjalne.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zdobyła III miejsce w kategorii Szkolnictwo zawodowe za Projekt „Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe”. Był on adresowany do osób aktywnych zawodowo, głównie inżynierów zatrudnionych w przedsiębiorstwach i wykonujących zawody techniczne oraz absolwentów uczelni technicznych, w szczególności z kierunków mechanicznych, elektronicznych i informatycznych.

Celem projektu było podwyższenie jakości edukacji poprzez utworzenie kierunku studiów podyplomowych, dostosowanego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także umożliwiającego przepływ kadr z sektora gospodarki do edukacji.

Projekt był realizowany w latach 2009 – 2013.
Jego wartość wyniosła blisko 5 mln zł.

Zrealizowany został w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych i Zarządzania PROMAR – INTERNATIONAL w Rzeszowie przez zespół projektowy w składzie:

 • dr Stanisław Wieczorek – kierownik projektu,
 • Danuta Błahuta – asystent ds. organizacji studiów,
 • Władysław Molas – asystent – administrator projektu,
 • Michał Tyrakowski – asystentkoordynator zadań realizowanych przez Partnera projektu,
 • Andrzej Salej – asystent ds. praktyk,
 • Małgorzata Garbula – obsługa księgowa projektu,
 • Witold Chomań – obsługa księgowa projektu.

Realizacja projektu umożliwiła opracowanie i wdrożenie nowego jakościowo programu podyplomowych studiów pedagogicznych, łączącego przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym, dydaktycznym, technologii informacyjnej, a także w zakresie nauki języka angielskiego i niemieckiego, na różnych poziomach. Ponadto słuchacze studiów mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w trakcie obowiązkowej praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin. Praktyki realizowane były głównie w obszarze szkolnictwa zawodowego. Program studiów umożliwił wszechstronne przygotowanie przyszłych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zajęcia odbywały się w Rzeszowie i Zamościu. W ramach czterech edycji naukę na studiach podjęło  513 osób.

Dzięki projektowi 487 absolwentów uzyskało kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na różnych poziomach, a także zdobyli umiejętności realizacji zajęć w ramach szkolnictwa zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

68 osób po ukończeniu studiów podyplomowych podjęło pracę w szkołach zawodowych na stanowiskach zgodnych z ich kwalifikacjami. Ponadto część absolwentów podejmowało współpracę z różnymi podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Zobacz także: Finał konkursu "Szkoła się opłaca - edycja 2014"

 

 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska