Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Najlepsze prace dyplomowe

2015-02-05 12:36:30

Po zapoznaniu się z opinią promotorów prac dyplomowych oraz oceną prac konkursowych dokonaną przez ekspertów dziedzinowych, postanowieniem Komisji z 2 lutego br. laureatami Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Zarządzania i Administracji w roku akademickim 2013/14 zorganizowanego w ramach Projektu Akademia Przedsiębiorczego Studenta Santander Universidades zostały Dominika Kołtun i Monika Szumiata.

Santander Universidades realizowany jest w Polsce przez Bank Zachodni WBK
Projekt finansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach Santander Universidades

II miejsce lic. Dominika Kołtun (promotor pracy dyplomowej: dr Alicja Oniszczuk) za pracę licencjacką Etapy tworzenia wyniku finansowego przedsiębiorstwa na przykładzie „AQUA” S.A. w latach 2010-2012,

III miejsceinż. Monika Szumiata (promotor: p. dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk.) za pracę inżynierską Projekt technologiczny produkcji kostki brukowej betonowej.

Ze względu na przyjęte kryteria oceny (m.in. istotność pracy dyplomowej dla gospodarki kraju/regionu, wartość praktyczną, nowatorstwo przyjętych metod badawczych i unikatowy zakres badań) głównej nagrody nie przyznano.

Komisja postanowiła też uhonorować wyróżnieniem autorów i promotorów niżej wyszczególnionych prac dyplomowych:

inż. Andrzeja Saleja (promotor: dr inż. Wanda Hryniewiecka) za pracę inżynierską Koncepcja konstrukcji stropu będącego płytą jezdną dworca autobusowego,

inż. Krzysztofa Wiśniewskiego (promotor: dr inż. Wanda Hryniewiecka) za pracę inżynierską Koncepcja projektowa stropodachu nad halą dworca autobusowego,

inż. Michała Grelaka (promotor: dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk.) za pracę inżynierską Projekt konstrukcyjno-architektoniczny domu mieszkalnego jednorodzinnego.

Nagrody pieniężne dla studentów i promotorów zostały ufundowane ze środków przekazanych przez Bank Zachodni WBK w ramach Santander Universidades. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska