Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

2015-03-11 02:12:11

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powołuje do życia nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, można przeznaczyć środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,

nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika kształcenia.

Środki KFS w 2015 roku przeznaczone zostaną na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

 

Na sfinansowanie działań ze środków KFS w bieżącym roku Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu pozyskał 1 000 000,00 zł.

Więcej informacji o KFS na stronie: http://zamosc.praca.gov.pl

 

 

 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska