Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Uczelnia w prasie i mediach

««  « Lipiec 2018 »  »»
PonWtoŚroCzwPiąSobNie
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Przejdź do dnia dzisiejszego

Kształcenie transgraniczne

2009-12-16 · Tygodnik Zamojski

Rozmowa z dr hab. Andrzejem Miszczukiem, profesorem UW autorem projektu standardu dydaktycznego da specjalności gospodarka transgraniczna, prowadzonej na studiach I stopnia kierunku ekonomia w ramach projektu "Kadry dla gospodarki transgranicznej Program wzmocnenia potencjału dydaktycznego WSZiA w Zamościu" prowadzonego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamosciu.

- Panie profesorze, 11 grudnia br., podczas spotkania członków Unii Szefów Firm Zamojszczyzny wygłosił Pan referat „Koncepcja kształcenia w obszarach transgranicznych". Tydzień wcześniej brał Pan udział w seminarium zorganizowanym przez CIE Europe Direct Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, gdzie wystąpił Pan z referatem „Kształcenie w zakresie gospodarki transgranicznej jako szansa dla regionów peryferyjnych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej." Jakie znaczenie dla rozwoju naszego regionu ma fakt, że znajdujemy się w obszarze peryferyjnym?

- Region peryferyjny to region o niekorzystnych tendencjach demograficznych, odpływowy o niskim poziomie PKB per capita o dość tradycyjnej strukturze gospodarczej, uzależniony od dopływu z zewnątrz wykwalifikowanych zasobów pracy oraz kapitału. Charakteryzuje go niska jakość kapitału ludzkiego (wykształcenia), niski poziom zaufania i współdziałania społecznego, przedsiębiorczości i innowacyjności. Regionem peryferyjnym może stać się region przygraniczny, położony w sąsiedztwie zamkniętej (nieprzepuszczalnej) granicy państwa. Tak stało się z regionem zamojskim, gdyż wschodnia granica Polski, obecnie zewnętrzna granica Unii Europejskiej do 1990 roku była granicą zamkniętą. Można ją nawet określić mianem granicy wrogości. Sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać od 1991 roku, czego przejawem było otwarcie nowych przejść granicznych oraz dynamicznie rosnący ruch graniczny Jednak pewne - dość dotkliwe dla Ukraińców - ograniczenia w tym zakresie pojawiły się z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, a zwłaszcza do Strefy Schengen. Zatem możliwości rozwojowe regionu zamojskiego zdeterminowane są z jednej strony nie w pełni przepuszczalną granicą z drugiej zaś wręcz wzorcową - uwarunkowaną w dużym stopniu historycznie - peryferyjnością z najlbardziej negatywnymi jego cechami. Sposobem na przełamanie peryferyjności jest zmiana charakteru regionu z nieinnowacyjnego na innowacyjny lub przynajmniej adaptacyjny. Innowacje mogą mieć charakter intelektualny, instytucjonalny biznesowy i edukacyjny Jednym ze sposobów realizacji innowacji edukacyjnej jest właśnie kształcenie kadr dla gospodarki transgranicznej.

- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu realizuje projekt „Kadry dla gospodarki transgranicznej. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego WSZiA w Zamościu". Pan jest autorem projektu standardu dydaktycznego dla nowej specjalności, realizowanej w ramach tego projektu na kierunku ekonomia - gospodarka transgraniczna. Jaką wiedzę i umiejętności praktyczne zdobędą studenci tej specjalności?

- Studenci tego kierunku posiądą wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz będą przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty, tj. specjalisty w dziedzinie: gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, przeprowadzania analizy dostępnych i tworzonych informacji wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych, wykorzystywania narzędzi informatycznych w procesie diagnozowania oraz prognozowania zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także funkcjonowania w ramach e-gospodarki. Absolwenci staną się wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, którzy mogą podjąć pracę zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Będą przygotowani także do podjęcia własnej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem specyfiki regionu przygranicznego.

- Czy w ramach specjalności gospodarka transgraniczna przewidziane są specjalizacje?

- Tak i w zależności od wybranych specjalizacji wiedza podstawowa będzie poszerzona, poprzez ukierunkowanie na: obsługę ruchu granicznego lub przedsiębiorczość transgraniczną.
Absolwent specjalizacji obsługa ruchu granicznego będzie przygotowany do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych, związanych z szeroko pojętą obsługą ruchu granicznego, głównie na stanowiskach operacyjnych w kraju i za granicą.

Absolwent specjalizacji przedsiębiorczość transgraniczna będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), w szczególności położonych na obszarach przygranicznych, na stanowiskach operacyjnych w kraju i za granicą. Będzie miał także wiedzę potrzebną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na położenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, w regionie graniczącym z Ukrainą i Białorusią, integralną częścią kształcenia studentów obu specjalizacji są przedmioty związane z gospodarką i systemem politycznym Polski, Białorusi oraz Ukrainy, a także warsztaty europejskie.

- To znaczy, że absolwent tego kierunku będzie dobrze przygotowany do wejścia na transgraniczny rynek pracy?

- Absolwenci tego kierunku z uwagi na realizowane treści programowe będą szczególnie predestynowani do podejmowania zatrudnienia w sferze społeczno-gospodarczej współpracytransgranicznej. Z pewnościąbędą posiadać umiejętność swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej, czemu będzie sprzyjać znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto projekt „Kadry dla gospodarki transgranicznej..." zakłada wzmocnienie potencjału Biura Karier, które będzie wspierało studentów i absolwentów w zakresie skutecznych zachowań na rynku pracy. Będą szkoleni w zakresie technik komunikacji, autopromocji, autoprezentacji i tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Kimak
 


TELC

partner ZUS Współpraca partnerska