Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Uczelnia w prasie i mediach

««  « Lipiec 2018 »  »»
PonWtoŚroCzwPiąSobNie
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Przejdź do dnia dzisiejszego

Studia podyplomowe WSZiA - NOWE KIERUNKI

2010-02-17 · Tygodnik Zamojski

W marcu br. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji planuje uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów podyplomowych: Ochrona informacji niejawnych oraz Prawo samorządu terytorialnego i administracji.

Ochrona informacji niejawnych

Kierownikiem naukowym pierwszego z nich jest dr Stanisław Topolewski - zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podyplomowe studia Ochrona i informacji niejawnych przygotowują słuchaczy do organizowania i realizacji i przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych, przygotowania, przechowywania bieżącego i archiwizowania I dokumentów i informacji niejawnych, zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcj i oraz w innych instytucjach państwa i przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego.

Studia adresowane są m.in. do: osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach i instytucjach administracji państwowej (urzędach dzielnicowych, gminnych, powiatowych itp.), służbach specjalnych oraz przedsiębiorstwach gdzie są lub będą przetwarzane informacje niejawne, dane osobowe oraz inne informacje wymagające ochrony. Także do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych i danych osobowych; kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony i ich zastępców, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, bibliotek i sekretariatów: administratorów systemów telefonicznych i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów danych osobowych lub przygotowujących się do pracy w tych instytucjach.

Studia trwają dwa semestry, program obejmuje 236 godzin zajęć, w ramach których realizowane będą następujące bloki tematyczne: Historia i rozwój kancelarii w Polsce, Zasady ochrony informacji niejawnych, Bezpieczeństwo dokumentów, Bezpieczeństwo osobowe, Kancelarie tajne i archiwa, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych, Ochrona fizyczna informacji niejawnych, Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych, Ochrona danych osobowych, Bezpieczeństwo informacji, Bezpieczeństwo przemysłowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP, Ochrona informacji niejawnych w stanach nadzwyczajnych, Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, Filozofia bezpieczeństwa Etyka zawodową.

Kadra dydaktyczna na tym kierunku to praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie organizowania i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w RP oraz państwach i organizacjach NATO i UE.

Prawo samorządu terytorialnego i administracji

Kierownikiem naukowym drugiego kierunku studiów - Prawo samorządu terytorialnego i administracji - jest dr Jarosław Bubiło - pracownik naukowo - dydaktyczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Głównym celem studiów Prawo samorządu terytorialnego i administracji jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz umiejętności praktycznych, koniecznych w codziennej działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej - zwłaszcza w sektorze lokalnym i regionalnym. Studia umożliwiają również poznanie struktury i mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, wtym także zaleceń Unii Europejskiej w zakresie standardów Afero Public Management.

Oferowana na studiach analiza obowiązującego ustawodawstwa, procedur administracyjnych, zarządzania publicznego oraz standardów pracy administracji w wybranych krajach Unii Europejskiej przygotuje słuchaczy do objęcia stanowisk urzędowych różnorodnego szczebla w administracji rządowej i samorządowej.

Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej różnego szczebla) pragnących podnieść kwalifikacje, działaczy samorządowych, przedsiębiorców, zwłaszcza w kontekście ich L uprawnień wobec organów samorządu terytorialnego oraz do wszystkich i osób planujących podjąć zatrudnienie w administracji publicznej.

Studia trwają dwa semestry, H program obejmuje 220 godzin zajęć -dydaktycznych, w ramach których A realizowane będą następujące bloki H tematyczne: Historia administracji I samorządowej i innych form samo-xjy rządu terytorialnego, Źródła prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej prawa miejscowego, Ustrój samorządu terytorialnego w systemie władzy publicznej w RP na tle orzecznictwa NSA, Administracja publiczna w wybranych państwach Unii Europejskiej, Aktualne zagadnienia prawa administracyjnego, Postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne na tle orzecznictwa NSA - ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu działania samorządu terytorialnego, Prawo pracy z prawem urzędniczym w administracji publicznej. Status prawny pracownika samorządowego, Europejskie i krajowe wzorce etyki urzędniczej, Zarządzanie Jakością w Administracji Publicznej, Administracyjno-prawne problemy planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i przekształceń własnościowych w samorządzie terytorialnym, Finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Audyt i kontrola w administracji publicznej, Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym, Ochrona danych osobowych w działalności administracyjnej, Marketing i promocja w sektorze samorządowym.

29 kierunków

Pełna oferta studiów podyplomowych WSZ A obejmuje 29 kierunków, adresowanych do różnych grup zawodowych, min. do nauczycieli, ekonomistów, prawników, personelu medycznego. Największym zainteresowaniem obecnie cieszą się Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii, Edukacja dla bezpieczeństwa, Ochrona informacji niejawnych, Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia, Rachunkowość, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Więcej informacji na stronie www.studiapodyplomowe.wszia.edu.pl.
 


TELC

partner ZUS Współpraca partnerska