Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Uczelnia w prasie i mediach

««  « Lipiec 2018 »  »»
PonWtoŚroCzwPiąSobNie
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Przejdź do dnia dzisiejszego

Kulturoterapia przyniosła efekty

2013-11-06 · Tygodnik Zamojski

- Dla mnie największą satysfakcję dał fakt totalnej przemiany dzieci, z którymi pracowałam. Proszę mi wierzyć, że początki projektu nie były łatwe i nawet przykro jest do tego wracać. A potem nie mogłam skończyć zajęć, bo słyszałam „Proszę Pani zróbmy może jeszcze i to... - opowiadała Dorota Sołoducha, nauczyciel i pedagog podczas jednego ze spotkań upowszechniających wyniki projektu „Zintegrowany model kultu-roterapii młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym". Pani Dorota prowadziła zajęcia z dramoterapii, a sam projekt z końcem listopada zamyka Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Projekt: „Zintegrowany model kulturo-terapii w pedagogice młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" opierał się na kompleksowym wykorzystaniu kilku czynników, mających istotny wpływ na proces wychowawczy dzieci i młodzieży: systemie wartości i kompetencji społecznych - rozumianych jako zbiór umiejętności życiowych, wychowaniu poprzez kulturę z uwzględnieniem kształtowania kompetencji artystycznych oraz edukacji nauczycieli na rzecz wykorzystania kulturoterapii w pracy pedagogicznej.
Oddziaływania profilaktyczne za pomocą elementów kultury, a więc muzyki, sztuk plastycznych, teatru lub literatury, służą ludziom, którzy chcą zadbać o dobrą jakość życia, która wpływa na psychikę ludzką, optymizm i pogodę życia.

Grupą docelową projektu była młodzież gimnazjalna w przedziale wiekowym od 13. do 16. roku życia, zagrożona wykluczeniem społecznym, u której występowały problemy adaptacyjne w środowisku szkolnym i niebezpieczeństwo wcześniejszego opuszczenia systemu edukacji.

Celem głównym projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży gimnazjalnej. Ten nadrzędny cel doprecyzowały cele szczegółowe, które zostały określone w sposób następujący: rozwój aktywności nauczycieli w zakresie pracy pedagogicznej z młodzieżą trudną, zmiana negatywnych postaw życiowych i zachowań wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz upowszechnienie innowacyjnych metod wczesnej interwencji pedagogicznej, jak również profilaktyki wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.

Innowacyjność proponowanego podejścia polegała w szczególności na: kompleksowości oddziaływań profilaktycznych, skierowanych do uczniów rodziców i nauczycieli, oparciu procesu wychowawczego na systemie wartości podstawowych (dobro, piękno, prawda, miłość, przyjaźń itp.), nauce kompetencji społecznych oraz zastosowaniu nowoczesnych technik terapeutycznych w pracy z młodzieżą, tj. arteterapii, dra-moterapii, muzykoterapii.

Projekt obejmował opracowanie i przetestowanie: „Modelu zintegrowanej kulturoterapii młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", w którego skład wchodzą:
Zestaw programów, wykorzystujących dramaterapii jako metodę pracy wychowawczej;
Zestaw przetestowanych procedur i dobrych praktyk współpracy instytucji działających na rzecz młodzieży zagrożonej;
Zestaw przetestowanych procedur i dobrych praktyk w pracy z rodzicem i uczniem wykluczonym społecznie;
Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (podręcznik).

Grupą społeczną objętą wsparciem jest nie tylko młodzież gimnazjalna, ale również rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.

Należy podkreślić, że „Model" zakłada w efekcie realizacji zadań projektowych osiągnięcie wielu korzyści dla uczniów, które obejmują podstawowe umiejętności życiowe, takie jak: poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności integrowania się w grupie, nauka odpoczynku i relaksacji, usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych, poprawienie kondycji psychofizycznej, wzrost pozytywnego nastawienia do życia i wzmocnienie sił witalnych, zdobycie zdolności do nawiązywania więzi i przyjaźni oraz prawidłowych relacji z rówieśnikami, jak również osobami dorosłymi, pozyskanie umiejętności wychodzenia z sytuacji konfliktowych bez uciekania się do stosowania przemocy, asertywność, zdolność do opierania się naciskom ze strony rówieśników, zwiększenie jakości życia poprzez udział w kulturze, uwrażliwienie na muzykę i szeroko rozumianą sztukę, uwrażliwienie na piękno zawarte w otaczającym nas świecie i poprawa rezultatów w zakresie osiągnięć szkolnych. „Model" opiera się na wykorzystaniu kilku czynników mających istotny wpływ na proces wychowawczy: systemie wartości i kompetencji społecznych, wychowaniu przez kulturę z uwzględnieniem kształtowania kompetencji artystycznych oraz edukacji nauczycieli na rzecz wykorzystania kulturo-terapii w pracy pedagogicznej. Warto zauważyć, że istota innowacji polega na zintegrowaniu wszystkich działań i ich kompleksowości (zarówno w zakresie typu działań, jak i odbiorców).

„Model" proponuje rozwiązania, które mogą być pomocne w wielu obszarach działalności profilaktycznej i wychowawczej. Docelowo pozwoli to na zmniejszenie nakładów na wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (zamiast niwelować skutki, zwalczane będą przyczyny problemów dodatkowo nowe kompetencje u nauczycieli pozwolą na nowoczesną pracę pedagogiczną). Działania projektowe wpłyną na tworzenie nowych kompetencji wśród nauczycieli i rodziców przez co możliwe będzie zmniejszenie w przyszłości kosztów działań interwencyjnych. Będą również integrowały aktywność różnych instytucji (MCPR, szkoła, uczelnia), przez co ich działania nie będą się powielały. Wobec tego produkt finalny będzie mógł być wykorzystywany przez: nauczycieli w pracy pedagogiczno-wychowawczej, domy kultury, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką wykluczenia społecznego, jak również ośrodki doskonalenia nauczycieli w procesie dokształcania i rozwoju kwalifikacji nauczycieli.

oprac, js, mb


TELC

partner ZUS Współpraca partnerska